2020-11-25

පෘතුවි සම්භවයක්..

සමහර වීටක අනාගතයේ යම් දවසක ඒ පෘතුවි සම්භවයක් ඇති යාන්ත්‍රික මිනිසා ගැබුරු විශ්වය විනිවිද යනු ඇත. එහිදී ඔවුන්ට හමුවන වඩාත්සංකීර්න රසායනික මෙන්ම භෞතික රහස් වලින් තම හැකියා වපසරිය දියුනු කරගනු ඇත. මේ අපූරුතා අද අපගේ පරිකල්පනයට බොහෝ දුරින් වන ඒවා වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-24

තීරනාත්මකම මොහොතකි..

ඔවුන් තම ඉදුරන් පද්ධතිය ඔස්සේ ලබා ගන්නා සංඥාවලට වූ භාවමය අර්ථ වලින් ඉදිරියට ගොස් පුද්ගලත්වයෙන් වියුත්ත අර්ථ ඔස්සේ ලෝකය දකින්නට පටන් ගැනීම තීරනාත්මකම මොහොතකි..
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-23

හැරවුම්..

මිනිස් කථාන්දරය මත සටහන්ව ඇති නෙක අපමනක් සාධනීය හැරවුම් සදහා එක් පොදු අර්ථයක් ලෙසට ඔවුන් " ස්මාර්ට්" වීම ලෙසට ගත හැකිනම් හොරතුරු තාක්ෂණය එහි අග්‍රඵලයක් වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

සංස්කෘතික..

වඩාත් යාන්ත්‍රික සමාජීය මෙන්ම පුද්ගලවාදී සංස්කරනය හෙට දවසට වඩාත් ගැලපෙන මිනිස් සංස්කෘතික නිර්වචනය වනු ඇත.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-22

සාර්ථක ඩිජිටල්කරනයකට..

සාර්ථක ඩිජිටල්කරනයකට පුද්ගල අර්ථවල සිට රාජ්‍ය අර්ථය දක්වා සමස්ත වපසරියට ගෙනෙන්නට හැකි කාර්යක්ශම බව අපමනකි. අනිවාර්යෙන්ම සංස්කෘතික වෙනසක් දක්වා වන ගැබුරු නව අර්ථ එහි අඩංගුය.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-17

මිනිස් ආකෘතිය..

තොරතුරු ලේයරය මිනිස් ආකෘතිය පුලුල්ව සංශෝදනය කර ඇත. එය ඔහුගේ සංවේදන හැකියාවේ සිට සංනිවේදන හැකියාව දක්වා සමස්තය අනන්තය දක්වා විහිදෙන්නට සූදානම් වෙමින් සිටී.
Pubudu Siriwansa
#siriwansa

"PARIGANAKAYA"

ගොඩනැගෙන නව ලෝකයේ තොරතුරු තාක්ෂණයට වන ශක්‍යතාවය වඩාත් අවධාරණය වෙමින් ඇත. "PARIGANAKAYA" අධ්‍යාපණික වැඩසටහන සකස්වන්නේ මේ ඉලක්ක පෙර දැරිවය.
Pubudu Siriwansa
#pariganakaya
0740044541

2020-11-16

යන්ත්‍රගතව..

ගණිත හා තර්ක හැකියාව තව දුරටත් මිනිස් කාරනාවක් නොවීම ඇරබී ඇත. එය යන්ත්‍රගතව ජීවිතය වටා විසිරීම තොරතුරු යුගයේ වගකීම වෙමින් ඇත.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-15

ඩිජිටල් ලේයරය ..

ජීවිතය මත ඇදෙමින් ඇති ඩිජිටල් ලේයරය තව දුරටත් තාක්ෂණික කාරනාවක්ම නොවේ. එය සංස්කෘතික කාරනාවක් වීම දැනටමත් සිදුවෙමින් ඇත.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa

2020-11-12

තරු අළු සෙලවුමක්..

වසර දස දහස් ගනනක් පුරාවට සිදුවුනු නෙක අපමන ස්වාභාවික අත්හදා බැලීම් අවසානයේ නිර්මානය වන සරල ප්‍රාථමික තරු අළු සෙලවුමක් පැමින ඇති දුර විස්මිතය.
- Pubudu Siriwansa
#siriwansa