2013-09-26

නම්‍ය තිර සහිත ස්මාර්ට් දුරකථනය එලබෙන ඔක්තෝබරයේ... Samsung පවසයි.

   Samsung ආයතනය පවසා සිටින්නේ නම්‍ය තිරයක සහිත ස්මාර්ට් දුරකථනය එල බෙන ඔක්තෝබරයේ වෙළඳ පොලට පැමිනෙන්නට නියමිත බවයි. ආයතනයේ නවතම නිෂ්පාදන කිහිපයක නිල නිකුතුව වෙනුවෙන් පැවති හමුවකදී මේ බව ඔවුන් ප්‍රකාශකර සිටී. නිශ්චිත දිනයක හෝ මිල ගනනක් පිලිබදව සඳහනක් නොමැතිව කරනලද මෙම සඳහන තොරතුරු ලෝකය බොහෝ කලක් බලසිටි සිහිනයක යතාර්තයක් වීමක් බවටයි තොරතුරු තාක්ශන ලෝලයන් පවසන්නේ.ස්ක්‍රීනය ප්ලාස්ටික් ආකාරයට තනා ඇති මෙම දුරකතන ස්ක්‍රීනය සමග එය නවමින් දිග හරිමින් භාවිතාකිරීමේ හැකියාව ඇති බවට පෙන්වා දෙන ලදී.youm ලෙසට නම් කරසිටින මෙම තාක්ශනය සහිත උපාංගය සමග දත්ත උපාංග ලෝකයේ භාවිතාවට නව මානයක් එකතුවනු ඇති බවටයි විචාරකයින් පවසන්නේ.