2013-09-24

වඩාත් නිදහස් විසිත්තකාබර multimedia අත්දැකීමකට SteamOS ......

  Valve ආයතනය පවසා සිටින්නේ තමන් විසින් විසිත්ත කාබරයේ රූපවාහිනිය වැනි විශාල තිරයන් ඔස්සේ වීඩියෝ ක්‍රිඩා ප්‍රමුක රසවින්දනයක් ‍රැගෙන ඒම මුල්කොට ගනිමින් බිර්මානය වන  Linux-based  මෙහෙවුම් පද්ධතියක් නිකුත්කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවකි. graphics processing අතින් වැඩි අවධානයක් සහිතවන් නිර්මානය කොට ඇති මෙම නව මෙහෙයුම් පද්ධතිය multimedia භාවිතාවන් සදහා වඩාත්  උචිතව පැමිනෙනු ඇති බවටයි පවසන්නේ. නොමිලේ ලබාගත හැකි ලෙසට පැමිනෙන මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිකුත්වන දිනයක් පිලිබදව  තවමත් සදහන් කොට නොමැති අතර මීට අමතරව  SteamOS boxes නිකුතුවක් පිලිබදවද සදහන් කොට සිටිනවා. ‍රැහැන් රහිත ආකාරයට පරිගනකයේ සිට රූපවාහිනිය දක්වා පරිගණක ක්‍රිඩාවක් ලබාදීමට හැකි වන ලෙසටද නිමවන මෙම උපකරනයන්ද සමග වඩාත් අපූර්ව multimedia අත්දැකීමක් ලබාගන්නට භාවිතාකරන්නාවෙත සහයවන දෘඩාංග පෙලක්ද සමග 2014 වසරේදී නිකුත්වනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ.