2014-02-28

"වැඩියෙන්ම අනාරක්ශිත මෙහෙයුම් පද්ධතිය Windows 8". හදාරන්නන් පවසයි.

  හදාරන්නන් වෙතින් නිකුත්වන නවතම වාර්ථාවක් පවසන්නේ Windows මෙහෙයුම් පද්ධති තලයේ වඩාත්ම ආසාධිත බවට විවෘතව ඇති මෙහෙයුම් පද්ධතිය බවට වින්ඩෝස් 8 පත්වෙමින් ඇති බවකි. ඔවුන් යෝජනා කරමින් සිටින්නේ Windows 8 සමග IE සදහා  Flash සංයුක්තව පැමින තිබීම මෙම අනතුරුදායක බවට ප්‍රධාන හේතුව වෙමින් ඇති බවය. ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ Flash දුර්වලතාවය ඔස්සේ පැමිනෙන හානියක් මේ නිසා පහසුවෙන් Windows 8 මෙහෙයුම් පද්ධතිය තුලට පැමිනීම සිදුවනු ඇති බවයි. Flash යනු බහුල භාවිතාවක් ඇති  මෘදුකාංගයක් වන අතරම මෘදුකාංග පහර දෙන්නන්ගේ බහුලතම ඉලක්කයක්ද වෙමින් තිබෙනවා.XP , Vista , Windows 7 හා Windows 8 පෙලට හැදෑරීමේදී Windows 8 සදහා අමතරව වාර්ථාවන vulnerabilities 54ම Flash සම්බන්දිතව වන අතර වැඩි දුරටත් ඔවුන් පවසන්නේ වින්ඩොස් 8 සදහා වන අමතර තර්ජන ස්වභාවයන් පසු පසද Adobe software පැවතීම දැකිය හැකි බවයි. කෙසේ වෙතත් මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම මේ වන විට Windows 8 බල පත්‍ර මිලියන 200කර අදික ප්‍රමානයක් අලවි කොට ඇති බවට වාර්ථා කල අතර වේගවත් යාවත්කාලීන නිකුත් කිරීම් ඔස්සේ වඩාත් ආකර්ශනයක් භාවිතාකරන්නන්ගෙන් ලබා ගන්නට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.