2013-09-23

මයික්‍රසොෆ්ට් වෙතින් එන Cortana ලෙසට නම්වන digital assistant !!!

  ඇපල් ආයතනය මෙන්ම ගූගල් ආයතනයද භාවිතාකරන්නගේ "කටහඬ" මෙහෙයුමට ප්‍රථිචාර දක්වන තාක්ශන යාන්ත්‍රනයන් මේ වන විටත් තම සේවාවන් හෝ නිෂ්පාදනයන් සමග ඉදිරිපත් කොට තිබේ. Aple වෙතින් එන Siri මෙන්ම ගූගල් සමග එන Google Now ඒවාවේ. මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම පවසන්නේ තමන්ද මෙවැනි digital assistant තාක්ශනයක් තමන්ගේ ප්‍රධාන සේවා හා භාන්ඩ සමග මුසුකරන්නට කටයුතුකරමින් සිටින බවකි. "Cortana" ලෙසට නම් වන මෙම අංගය ඉදිරියේදී තම Windows OS හා new Xbox One සමග ප්‍රමුකව පැමිනෙන්නට සැලසුම්ව වෙති බවකි.ආයතනය පවසන්නේ මෙම වසර අවසාන වන්නට පෙර මෙම පහසුව  Windows Phone 8  සමග අත්හදා බැලිමේ මට්ටමින් පැමිනෙන්නට නියමිත බවකි. භාෂා 44ක් සදහා සහය දක්වන මට්ටමින් දැනට සැලසුම් ව ඇති මෙම සේවාව ඇමරිකාව තුලදී මුලදී අත්හදා බැලෙන්නට නියමිත අතර 2014 වසර අවසානය වන විට අනෙකුත් රටවලටද එය මුදා හැරෙනු ඇති බවටයි පවසා සිටින්නේ.