2013-08-27

ඇමරිකානු රාජය ආයතනයක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ඉලක්කවීමේ බහුල බව ගැන අනතුරු අගවයි!!!!

   ඇමරිකානු රාජ්‍ය මට්ටමේ ආයතනයක් නිකුත් කරන වාර්ථාවකට අනුව භාවිතාවන ප්‍රධාන පෙලේ මොබයිල් මෙහෙයුම් පද්ධති වල ආරක්ශාව පිලිබඳව තොරතුරු හෙලි කොට සිටිනවා. Android, Symbian, iOS, Windows Mobile ආදිය ඇසුරින් නිකුත් කොට ඇති එම වාර්ථාවට අනූව වඩාත් මැල්වෙයාර් තර්ජන  ඇති මෘදුකාංගය ලෙසට ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් නම්කොට තිබෙනවා. 2012ට අදාලව නිකුත්වන එම වාර්ථාවට අනූව සියලුම  මොබයිල් මැල්වෙයාර් වෙතින් 79% ක් ඉලක්කවී ඇත්තේ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වෙතට බවටයි සටහන් වන්නේ. දෙවන වඩාත්ම තර්ජනාත්මක මොබයිල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙසට සිම්බියන් නම් කරන අතර 19% සමස්ථ මැල්වෙයාර් තර්ජනයක් එයට ඇති බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ.තෙවන තැනට Apple's iOS  නම් කරන ඔවුන් එය 0.7%ක තර්ජනයක් ලබමින් සිටින බවටයි පවසන්නේ.වින්ඩෝස් මෙන්ම බැලැක්බෙරි 0.3% තර්ජනයක් ඇති ලෙසට ශ්‍රේනිගත කරන්නට කටයුතු කොට තිබෙනවා.මෙම හැදෑරීම සදහා SMS trojans, rootkits හා  counterfeit apps අංගයන් භාවිතාකර ඇති ඔවුන් ඇන්ඩ්‍රෝයිඩ් වල ඇති බහුල භාවිතය මෙන්ම විවෘත භාවය ප්‍රධාම හේතුවක ලෙසට නම්කරන්නට ක්‍රියාකර තිබෙනවා. ඔවුන් නිවේදනය කරන්නේ සැම විටම වඩාත් නවීන තම මෘදුකාංග සංස්කරන භාවිතය මෙම අනතුරුවලින් ඈත්ම සිටීමට වැඩි සහයක් වන බවයි.මේ වන විට ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සදහා හානිකට මට්ටමේ ඇප් මෘදුකාංග 700000ක් පමන වන බවටයි පැවසෙන්නේ.