2012-09-16

චීන පරිගණක නිෂ්පාදනාගාර මට්ටමේදීම මැල්වෙයාර් ආසාදනයන්.........


ගතව ගිය ආසන්නම කාලයතුල පරිගණක තොරතුරු ලෝකයේ සටහන්වූ ප්‍රධාන පුවත් අතර ආන්දෝලාත්මක පුවතක් වූවේ මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනයෙන්  පලවූ නිවේදනයකි. ඔවුන් පවසා සිටියේ චීනයෙන් ආනයනයවන පරිගණක වල සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක නිෂ්පාදනාගාර මට්ටමේදීම හානිකර මෘදුකාංග තැන්පත්ව ඇති බවට තමන්ට තහවුරුව ඇති බවයි. ඔවුන් පැවසුවේ තමන් විසින් සොයාබැලීමට භාජනය කරනලද පරිගණක අතරින් සියයට 20ක පමන  හානිකර මෘදුකාංග නිෂ්පාදනාගාරයේදීම අඩංගුව පැමිනෙන බවට ස්ථීරව ඇති බවයි.
                          මෙසේ හදුනාගෙන ඇති හානිකර මෘදුකාංග වලින් බහුතරයකම ලක්ෂනය වන්නේ පරිගණක යන්ත්‍රය ක්‍රියාත්මක කල සැනින් අන්තර්ජාලය හා සම්බන්දවීමට තැත්කිරීමත් එසේ අන්තර්ජාලය හා සම්බන්දවූ සැනින්  මෘදුකාංගමය හානිකරදෑ යන්ත්‍රය වෙත ලැබීම අරම්භ වන බවත්ය. ඔවුන් පවසන්නේ මෙසේ පැමිනෙන්නට ඉඩ ඇති හානිකරයන්ගෙන් වර්ග 500 පමන හදුනා ගෙන ඇති බවය.මේවා අතර පරිගණකයේ යතුරු පුවරුව හැසිරෙන අයුරු සටහන් කරගන්නා මෘදුකාංග පරිගණකයය සම්බන්ද කර ඇති කැමරාවන් මයික්‍රෆෝනයන් ස්වංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරවීම  හා තවත්  ආකාරවල හානීන් තම යන්ත්‍රය වෙත ‍රැගෙන ඒමට සමත්වීමට ඉඩ ඇති බවයි.පසුගිය කාලයතුල  ---- ඩොමේන 3322 හා සබ්ඩොමේන 70,000 පමන තම කන්ඩායම් විසින් චීන මූලාශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මක වෙමින් හානීන්  හදුනාගෙන ඇති බවයි.