2011-03-21

ඇත්ත, මනස යනු අපමන ශක්ති ගබඩාවක්

හොදයි අපි මෙහෙම හිතමු. ඇත්ත, මනස යනු අපමන ශක්ති ගබඩාවක්. අපට අහසින් යන්න පොලව තුලට යන්න වගෙ බොහෝ දේ කරන්නට අරකී ශක්ති ගබඩාවේ  සැගවී ඇති ශක්තිය අවදිකිරීමෙන් හැකි වේවි. කොටින්ම කිව්වොත් අනිකුන් කට ඇරගෙන බලාසිටින්නට සිදුවන තරමේ පුදුම දේ කරන්නට ඔබේ කැපවීම අදිකනම් වැඩි කලක් නොයාවි. ඒත් බුදුදහම එවැනි දේ සලකන්නේ ඔබ දැනට සිටින සාමාන්‍ය ජීවිතයටත් වඩා පහලට වැටීමක් ලෙසයි.