2013-09-26

වින්ඩෝස් 8.1 සමග එන්නට නියමිත Photo Loop....

  එලබෙන ඔක්තෝබර 18 සාමන්‍යභාවිතයට නිකුත්වීමට නියමිත වින්ඩෝස්8.1 හි සංස්කරනය මේ වන විට සමහර මෙඋදුකාංග සංවර්ධකයන්ට මෙන්ම OEM වෙතට නිකුත්ව තිබෙනවා. හෙලිවන නවතම වාර්ථා පවසන්නේ නව සංස්කරනය නවාංග කිහිපයක්ද සමග පැමිනෙන්නට නියමිත බවයි. ඒවා අතර Photo Loop නම් අංගයක් ගැන කරුනු හෙලිවෙමින් පවතිනවා. එම කරුනු වලට අනූව පැවසෙන්නේ ටැබ්ලටයේ කැමරාවපෙර සංස්කිරීමකින් අනතුරුව ඡායාරූ පෙලක්ම ලබා ගන්නට කටයුතු කරන අතර භාවිතාකරන්නාහට පසුව එහි app එක වෙත ගොස් තමන්ට වඩාත් ගැලපෙන ඡායාරුව ‍තෝරා ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනු ඇති බවයි. මෙම පහසුව සදහා විශේෂ කැමරා දෘඩාංග පහසුවක් අවශ්‍ය වන අතර දැනට හෙලි නොවී ඇති මයික්‍රසොසොෆ්ට් වින්ඩෝස් 8.1 නිෂ්පාදන සමගැය පැමිනෙනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තුව වන්නේ.මීට අමතරව Finance app  සමග පහසුවෙන් තම stock trades කටයුතු කරගන්නට හැකිවීම ඇතුලු නවාංග කිහිපයක්(The Food and Drink app) වනු ඇති බවටත් පැවසෙනවා.