2013-08-24

සතියේ තොරතුරු සටහන එක ගොනුවකට -පරිගණක පුවත් e සඟරාව-

      මොහොතින් මොහොත නෙක පැහැ ගන්නා තොරතුරු ලෝකයේ මැවෙන පුවත් නොනිමිය. එවන් අපූරු පුවත් සමග නිර්මාණශීලී සටහන් හා තවත් තොරතුරු එකට මුසුකොට පරිගණක පුවත් නමින් PDF ගොනුවක් ඔබට ගෙනෙන්නට අප තීර්නය කෙරුවෙමු. හුදු අධ්‍යාපනික රාමුව පමනක් නොව භාවිතාකරන්නන්ගේ අවකාශයට අදාල තොරතුරු අවමව පවතින පරිසරයක ඒය වැදගත් වන්නේ යැයි අප සිතුවෙමු. නොමිළේ බෙදා හැරෙන මෙම -e සඟරාව- කලාපයෙන් කලාපයට වඩාත් හරවත් තොරතුරු වලින් හැඩ වැඩ කරන්නට මෙන්ම උසස් මට්ටමක පවත්වාගෙන යාමට ඔබගේ නොමද සහය අප බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.
           කියවන ඔබ අපගේ ගෞරවනීය ඉලක්කයයි.අපගේ අඩුපාඩු මෙන්ම ඇතුලත්විය යුතු නවාංග පිලිබඳව ඔබගේ අදහස් උදහස් අපහට මහත් සේ සහයක් වනු ඇත. පූර්න කාලීන කැපවීමකින් නිර්මාණය වන අරුත්බර සඟරාවක් ලෙසට ඉක්මනින් වර්ධනය වන්නට මහත් බලාපොරොත්තුවෙන් ඇරබෙන මෙම පියවර ඔස්සේ ඉතා ඉක්මනින් මුද්‍රන තත්වයට යාමට බලාපොරොත්තු වන මුත්, වෙළඳ අරමුනු වලට ඉහලින් වටිනා මෙන්ම අපූරත්වයෙන් පිරි තොරතුරු ගොනුවක් ගෙන ඒම අපගේ ඉලක්කයයි. ඒ සදහා ඔබගේ සහය අප නොකඩවා බලාපොරොත්තු වන්නේමු.
                                                                                                                                 ස්තුතියි
http://siriwansamag.blogspot.com/