2013-08-29

මයික්‍රසොෆ්ට් ප්‍රතිසංස්කරන ක්‍රියාවලිය එලසම ඉදිරියට.....

  මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමේ CEO සමුගැනීම ඉදිරි වසර 12 තුලට මේ වන විට තීර්නය වී හමාරය. එහෙත් මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම පවසා සිටින්නේ Steve Ballmer ආයතනයෙන් සමු ගත්තද ඔහු විසින් ආරම්භ කරන ලද ආයතනය ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීමේ වැඩසටහන සැලසුම් කර ඇති පරිදි ඉදිරි වසර පුරාවට ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිත බවකි. ආයතනය විසින් තම සේවක මහතුන් වෙත ඔමුකර ඇති ඊමේල් පනිවිඬ ඔස්සේ මේ බව දැනුම් දී ඇති බවටයි වාර්ථාවන්නේ. ලොව ප්‍රමුකතම මෘදුකාංග සමාගමක් ලෙසට සිටි මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම මෙම ප්‍රතිසංස්කරන වැඩ පිලිවල යටතේ සේවා හා භාණ්ඬ(devices and services ) ලෙසට තම ඉදිරි සැලසුම් වෙනස් කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටිනවා.
                    විචාරකයින් වින්ඩෝස් 8 පැමිනෙනට පෙර සිටම අනතුරු අගවමින් සිටියේ මයික්‍රසොෆ්ට් වෙත අසුබ කාලයක් එල බෙමින් තිබෙන බවකි. වින්ඩෝස් 8 භාවිතාකරන්නන් විසින් වැලඳ ගැනීම සැලසුම් කල තරම් වේගයෙන් සිදු නොවීම මෙන්ම වින්ඩෝස් 8 සමග හදුන්වාදුන් සර්ෆේස් උපකරනයද වෙළඳ පොළ තුල ඒතරම් සාර්ථක නොවීම ආයතනය තුල වඩත් අර්බුදකාරී පරිසරයක් නිර්මානය වන්නට හතුව තිබෙන බවටයි වාර්ථා වන්නේ.