2013-08-28

නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් වෙබ් අඩවියට සයිබර් ප්‍රහාරයක්!!!!

   පලවන වාර්ථා පවසන්නේ ප්‍රකට පෙලේ මාධ්‍ය ආයතනයක් වන New York Times හි වෙබ් අඩවිය වෙත අනවසර පිවිසීමකින් අනතුරුව මේ වන විට බිඳවැටී ඇති බවයි. භාවිතාකරන්නන් වෙත ක්‍රමයෙන් එම වෙබ් අඩවිය අක්‍රිය වෙමින් පවතින බවක් හැගෙන්නට වූ මුත් මේ වන විට සම්පූර්න බිඳ වැටීමක් සිදුව ඇති බවයි. ඊට දෙසතියකට පෙරද මෙම වෙබ් අඩවිය පැය කිහිපයක බිඳ වැටීමක් සිදුවූ අතර එය පසුව වාර්ථා වූවේ අභ්‍යන්තර ගැටලුවක ප්‍රථිපලයක් බවයි. මෙම වෙබ් අඩවිය සමග ස්තිර පාඨකයින් 699000ක් ගෙවී කාර්තුවේදී මුදල්ගෙවන මට්ටමේ සිටි බවටයි වාර්ථා වන්නේ.