2013-08-29

වින්ඩෝස් 10 ඔවුනගේ පලමු cloud operating system එක වේවි!!!!!!!

  මෙහෙයුම් පද්ධතියක් නිකුත්වීම දිගුකාලයක් ඔස්සේ විශාල පිරිසකගේ කැපවීම් සමග සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. මයිරසොෆ්ට් ආයතනය බොහෝ විට තම ඉදිරි මෙහෙයුම් පද්ධතිය සදහා කටයුතු අරබන්නේ ඊට පෙර මෙහෙයුම් පද්ධතිය නිකුතුවටත් පෙර සිට බව ප්‍රකට කරුනකි.මේ වන විට වින්ඩෝස් 8.1 නිකුතුවට දින වකවානු නියමවී ඇති අතර වින්ඩෝස් 8.2 නැතිනම් වින්ඩෝස් 9 ලෙස්ට නම්විය හැකි ඊලග සංස්කරනය මේ වන විට සැකසෙමින් ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ. බොහෝ විට වින්ඩෝස් 9 පමනක් නොව වින්ඩෝස් 10 වල මූලික සැලසුම් පවා මේ වන විට සැකසෙමින් තිබීම විය හැකි බවටයි බලාපොරොත්තු වන්නේ.
              මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම බොහෝ විට වින්ඩෝස් 9 සමග තීරනාත්මක මට්ටමේ දෘශ්‍ය වෙනසක් ගෙන නො එනු ඇති බවට විස්වාසය පලවෙමින් ඇති අතර බොහෝ විට නැවත Aero UI  ‍රැගෙන එන්නට ඇති ඉඩකඩ පිලිබදව පැවසෙනවා.හදාරන්නන් බලාපොරොත්තු වන්නේ 2014 වසරේ නොවැම්බර් වන විට වින්ඩෝස් 9 නැතිනම් ඔවුනගේමෙහෙයුම් පද්ධතිවල මීලග සංස්කරනය පැමිනීම සුදුවනු ඇති බව වන අතර 2014 වසරේ ජනවාරි මාසය වන විට එහි පලමු බීටා සංස්කරනය පැමිනෙනු ඇති බවටයි .
                          වින්ඩෝස් 10 පලමු cloud operating system එක වනු ඇති බවට බලාපොරොත්තු පලවෙමින් තිබෙනවා. එහිදී භාවිතාකරන්නෙකුට තම Destop භාවිතාව ඔනෑම උපාංගයක් ඔස්සේ අන්තර්ජාලය හරහා සිදුකරන්නට සිදුවීම ප්‍රධාන ලක්ෂනයක් වනු ඇති බවටයි පිලි ගැනෙන්නේ.හදාරන්නන් පවසන්නේ එල බෙන මාසය වන විට මෙම නව අත්දැකීම පිලිබදව තොරතුරු අත්දකින්නට හැකි වනු ඇති බවයි. දැනටමත් ගැටලු කාරී වී ඇති Windows RT  පිලිබද දැඩි බලාපොරොත්තුවක් තැබිය නොහැකි නිසා බොහෝ විට වින්ඩෝස් ස්මාර්ට් ෆෝන් තලය හා එකිනෙක මුසුවීමක් බලාපොරොත්තුවෙමින් තිබෙනවා.