2011-03-25

සිල් ඇත්තන් සපැමිනීමත් සමග ආශ්‍රම භූමිය අපූරු ශාන්තිමත් ගතියකින්........

කාලයකට පසුව ආශ්‍රමය වෙත ඈත කදුකරයෙන් සිල් ඇත්තෙකු පැමින සිටියි. මෙවන් සිල් ඇත්තන් සපැමිනීමත් සමග ආශ්‍රම භූමිය අපූරු ශාන්තිමත් ගතියකින් ප්‍රානවත් වන අයුරු පැහැදිලි කිරීම මහත් අසීරු කටයුත්තකි. වෙනදාට තොරක් නොමැතිව හඩ නගන සමහර සියතුන් පවා ආශ්‍රම භූමියේ පැතිරෙන මෙම ශාන්තිමත් ස්වභාවයට ඉඩදී නිහඩව සිටිතැයි මට සිතේ. ප්‍රධාන ස්වාමීන් වහන්සේ අප සියලු දෙනාටම දන්වා සිටියේ සර්ව රාත්‍රී පිරිත් සංජ්ජායනයකට  සැදැ අදුරත් සමහ ආශ්‍රම භූමියේ කදුමුදුනත වෙන්නට අලුතින් සකස් කල ධර්ම ශාලාවට ‍රැස් වනලෙසටය. ගම් වැසියන්  කිහිපදෙනෙකු පැමින රාත්‍රිය පහන් වන තුරු ආලෝකය සපයා ගන්නට අවැසි පන්දම් හා වනන්තරයෙන් සොයා ගන්නා තෙල් ගතියෙන් යුත් දැව දඩු රාශියක් ‍රැස්කරන ලදී.තවත් පිරිසක් රාත්‍රියේ විටින් විට පැමිනෙන ගම් වාසීන්ට ගමන් මග ආලෝකමත් කරගන්නට තැන් තැන් වල විශාල පන්දම් රාශියක් සවිකරන ලදී. මා දු‍ටු ආකාරයටනම් කිසිවෙකු කිසිවෙකුට කල යුත්ත කුමක් දැයි පැහැදිලි නොකලද සියලු කටයුතු වෙනුවෙන් ඔවුන් කරන කැපවීම මහත් සතුටක් බව ඔවුන්ගේ මුහුනු වරින් මනාව පලවෙන අයුරු දැකිය හැකියි.