2011-03-06

නිවනට බොහොම කිට්‍ටුයි කියලා අනුන් කියන නිසාම තමනුත් හිතන කෙනෙක් ........

........මේක මාර ජොලි වැඩක් වෙලා. නිවනට බොහොම කිට්‍ටුයි කියලා  අනුන් කියන නිසාම තමනුත් හිතන කෙනෙක් පොතක් ලියනවා අහවල් තත්වයට අහවල් තත්වයට පත් උනාම මෙහෙම මෙහෙම පාට පේනවා කියලා නැතිනම් වෙන මොකක් හරි දෙයක් පේන්න ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේක කියවලා නිවන හොයනවා කියලා හිතාගෙන කට්ටිය අරපොතේ තිබුනු  පාටවල් නැතිනම් ලකුනු හොයන්න ගන්නවා ඇස් දෙක පියා ගෙන. ඉතින් මේ අසරනයට ස්නායුවක් හරි අවුට් ගිහිල්ලා පාටක් පෙනුන හැටියේ හිතා ගන්නවා මම මාරයි මම ඉන්නේ අහවල් තත්වේ කියලා. වැඩේ ඔහොම යනකොට මේක වෙච්ච මනුස්සයා කිව්වත් මටනම් ටිකක් සැකයි කියලා වටේ ඉන්න අය කියන්න ගන්නවා "පිස්සුනම් කතා කරන්න හදන්න එපා ඔයා ශුවර් එකටම මොකක් හරි පලයක් ලබලා ඉන්නේ කියලා." ලැබෙන සැපසම්පත් ටික දිහා බලලා මේ අසරනයත් හිතනවා වෙන්න ඇති මොකක් හරි ඵලයක් ලබලා වෙන්න ඇති නැත්නම් එක පාරට මේ තරම් සැප සම්පත් පහල වෙන්නේ කොහොමද කියලා...............