2011-03-06

ඇත්ත බුදු දහම කාටවත් වටින්නේ නැහැ මොකද ඒක මාකට් කරන්න බැරි නිසා

.......මම මැතකදී කියවපු ලිපියක තිබුනා සාම්ප්‍රදායික ක්‍රිස්තු භක්තිකයන් ගැන අපූරු කතාවක්. "ඔවුන්ගෙන් යමෙක් ඇහුවොත් ඔබ යන්න කැමතිම තැන කොතැනද කියලා ඔවුන් එක පාරටම කියන්නේ දෙවියන් වහන් සේ ගාවට කියලලු. හැබැයි ඇහුවොත් දැන් යමුද කියලා කියනවලු අනේ දැන් නම් බැහැ කියලා" බුද්ධ දර්මයේ තත්වයත් මේ වාගේම තමයි කියලා හිතන්න පුලුවන්. ඇත්ත බුදු දහම කාටවත් වටින්නේ නැහැ මොකද ඒක මාකට් කරන්න බැරි නිසා. මේ නිසා තමයි වැල්වටාරම් වලින් පිරුනු අරු මෝසම් බුදු දහමට කවුරුත් කැමති. කථාන්දර තර්ක විතර්ක නිවන් මග යනකොට පෙනෙන පාටවල් ගැන කතාකරකර ඔහේ ඉන්න පුලුවන්නේ............