2011-02-06

ඔවැනි සම්පත් යනු මේ සරල සැහැල්ලු අපුරු සතුටින් පිරුනු ජීවිතයට මහත් බාදයක්

මා මෙහි එන්නටපෙර ආශ්‍රමවාසීවසිට සමුගෙන ගොස් තිබූ  අප්‍රිකානු ජාතික ධනවත් මහත්මයෙකු නැවත පැමින සිටියේ අධිසුපෝඛභෝගී ,නගරයට ආසන්නයෙන් ඉදිකල විශාල බලකො‍ටුවක් වැනි  විහාරස්ථානයක්, අධිසුපෝඛභෝගී වාහනයක් ඇතුලු බෝහෝ පූජා භාන්ඩ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට පූජා කිරීම සදහායි. පෙරකී මහත්මයාගේ  අදහස සාමදානව ඇහුම් කන්දුන්  උන් වහන්සේ මද සිනාවක් පාමින් මෙසේ කිවාය. කුඩා කල මා ඉතා දුප්පත් අයෙක් උනා. ඉතා අපහසුවෙන් ඉගනගෙන යහපත් ‍රැකියාවක් කරමින් හොදින් උපයා සුපිරි ජීවිතයක් ගත කලා. ඉන් පසුව ඊටත් වඩා වඩා සතුටක් ජීවිතය තුල ඇති බව තේරුම් ගිය බැවින් ඒ ජීවිතයට බාදකයක් වන නිසා පෙර කී සියලු දේ අත්හැර දැම්මා. මට දැන් ඔවැනි සම්පත් යනු මේ සරල සැහැල්ලු අපුරු සතුටින් පිරුනු ජීවිතයට මහත් බාදයක් මිසක පෙර පින් මහිමයෙන් පහලවූ සම්පත් නොවේ." පෙරකී ධනවත් මහත්මයා ආශ්‍රමයෙන් පිටව යන දිනයේ ගබඩා භාරකරුට පවසා ගොස් තිබුනේ තමුන් මෙහි ගතකල මාසගනනක කාලයේදීට වඩා යමක් පෙර දින හමුවේදී වැටහුනු බවයි.