2015-03-06

දේශපාලකයින්ගේ අසමත්වීම්ද බැරවෙමින් ඇත්තේ "විවස්ථාවේ වරදක්" ලෙසට වීම...

    එක් විසුලු කථාවකදී ලාංකික මොලයක් ඉතා වැඩි මිලට විකිනෙනේ එයින් වැඩක්ම ගෙන නැති නිසාය. වර්ථමාන ලාංකික ආන්ඩුක්‍රම විවස්ථාවද වරද්දා ගන්නට හැකි බොහෝමය අවස්ථා අප සාර්ථකව අත්හදා බලා තිබෙන බව මෙන්ම එහි ධනාත්මක භාවිතාවන් නම් ඉතාම අඩුවෙන් අත්හදා බලා ඇති බව මගේ හැගීමයි. ක්ශනික තීර්න ගැනීමෙ හැකියාව, සුලු පක්ෂවලට පවා අවස්ථාවක් ලැබීම, අනිවාර්යෙන්ම එක් පුද්ගලයෙකුම නොව තම නියෝජිතයා හැටියට පක්ෂයකින් පැමිනෙන පිරිසක් අතරින් වඩාත්ම සිත් ගත් පුද්ගලයෙකු තොරා ගැනීමේ අවස්ථාව වැනි බොහෝ අවස්ථා එහි ඇත. ඉතා පරිස්සමින් විවස්ථාදායකය හා  අධිකරනය සමග කටයුතු කරමින් රටේ ජන ජීවිත වල සංහිඳියාව සුරකිමින් ලොව මත ස්ථාවර රටක් වන්නට එයටා එති හැකියාව අප අත්හදා නැති බව මගේ හැගීමයි. කොටින්ම දේශපාලකයින්ගේ අසමත්වීම්, අවිනීතකම්, වෙනත් නොපහත් පහත්කම් සියලේම අවසාන චෝදිතයා වන්නට එයට සිදුව ඇත.
               සමහර විටක ලාංකික දේශපාලන මනස රාජත්වය සිට එකවරම විවස්ථාවක් මත පාලනය වීම දක්වා පොලා පනින්නට අසමත්වීම මෙයට එක් හේතුවක් විය හැක. සමහර විටක ආක්‍රමනික බටහිර ජාතීන් ඔවුන්ගේ පහසුව සදහා ප්‍රමුකතමව අප වෙතට විවස්ථාව, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය වැනි සංකල්ප ගෙනත් දැමූ විට අත්වන අසරන බවින් අප තවමත් මිදී නැතුවා වීම මෙම ගැටලුවේ ගැබුරේ සිටින සැබෑ සත්‍ය විය හැක. ගැටලුව වඩාත්ම සංකීර්න වන්නේ ජනතාව මෙන්ම දේශපාලකයින්ද මේ ආගන්තුක සංකල්ප වෙතට අමාරුවෙන් හෝ අනුගත වෙන්නට උත්සාහ කරනවා වෙනුවට ඒවා සමග කෙලි දෙලෙන් කටයුතු කරන්නට උත්සාහ කිරීමය.