2015-03-22

සුබ පතමු!!

    එය එසේම වේදැයි මම නොදනිමි. එනමුත් නීතිය පෙන්වා හෝ පොඳු අරමුනක් සදහා කන්ඩායම් ගත කරවා ගන්නට හැකිවීම නම් ජයංග්‍රහනයකි. එනමුත් එම එකගතාවය ‍රැක ගනුවස් යැයි සිතමින් නීතිය මන්දගාමී හෝ ශූන්‍ය වීම අනාගතයේ නැවත නව ආකාරකට පැරනි අවාසනාවම පැමිනීමට අවස්ථාවක් වන්නට ඉඩ නොතැබිය යුතුය. සමහර විටක නිදහසින් පසුව රට පැමිනෙන වඩාත්ම ප්‍රබෝධ ජනක දේශපාලනික අවස්ථාවක් මෙය වන්නට හැකි වනු ඇත. තම තමන්ගේ කන්ඩායම් අරමුනු වෙතට මරා ගන්නා දේශපාලනික ආකෘතිය වෙනුවට රට වෙනු වෙන් කැපවෙන නව දේශපාලන සංස්කෘතියක් එය ගෙනෙනු ඇත. අමතක නොකලයුතු කාරනාද ‍රැසකි. කාලයක් තිස්සේ අවක්‍රියාකාරීත්වයක් ඔස්සේ කැරකැවී පුරුදු නව යාන්ත්‍රනයේ දැතිරෝද විදිමත් ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේ වෙතත් නැවතත් පැරනි සුපුරුදු මාවතට පිවිසෙන්නට ඇත්තේ මහත් ඉඩකි. තත්වය වඩාත් සංකීර්න වෙමින් ඒ සදහා නාමිකව හෝ විරුද්ධවන්නටද කොටසක් නොමැතිවීමේ අනතුරද නැතුවාම නොවේ. ශ්‍රීලංකාව කවදත් සමත්වූ ලොව ඔනෑම අපූරු දෙයක අවක්‍රියාව මනාව ප්‍රායෝගික කිරීමේ සමත්කම මෙහිදී හමු නොවේයැයි එක සිතින් පතමු පමනක නොව අවදියෙන්ද සිටිමු.