2015-02-20

බැ‍රැන්ඩි කෝවිළ

    සීතාවක රාජධානියේ කේද්‍රය අවට සරන ඔබට දැනට හමුවන වඩාත්ම දෘශ්‍ය අත්දැකීම වන්නේ බැ‍රැන්ඩි කෝවිළය. සීතාවක මාලිගාවට සමීපව සීතාවක ගඟට අනෙක් දෙසින් වන මෙම ශෛලමය ඉදිකිරීම පිලිබදව සීතාවක අතීතය පිලිබදව විද්වතුන් නෙක ආකාරයේ මතවාද ගෙනෙනු දැකිය හැක. දැනට පොලවෙන් උඩට ඉදිවන අඩිතාලම හා අඩි කිහිපයක් උඩට පමනක් ශේෂව ඇති ගල් කනු හා වටා වන කැටයම් කල ගල් කනු මෙහි වන්නට ඇතැයි උපකල්පනය කල හැකි විසිතුරු ගොඩ නැංවීමක් මනසට පහසුවෙන් උපකල්පනය කරගන්නට සහය වේ. හදාරනන් පවසන්නේ වසර 20ක් පුරා මිනිසුන් 2000ක් පමන යොදවාගෙන රජතුමා විසින් මෙය කරවූ බවට සටහන් වන බවකි. 1551 දී පමන පෘතුගීසී ප්‍රමුක කෝට්ටේ ආක්‍රමනය මෙහි වූ වටිනා දෑ පහැර ගැනීමත් කෝවිල විනශ කිරීමත් සදහා කටයුතු කල බවකි. සීතාවක රජතුමා පීතෲ ඝාතන චෝදනාවෙන් අසරන වූ විට සහනය පත ශිව දහමට නැඹුරුව මෙම කෝවිල කල බවට පැවසෙන ජනංප්‍රවාදයට වඩා හදාරන්නන් යෝජනා කරන්නට කැමතිවන්නේ නිරන්තරයෙන් ආක්‍රමන හමුවේ ගෙවී ගිය සීතාවක යුගයදී සහය ලබා ගත් දමිළ සේනාවට සදහා මෙම කෝවිල ඉදිකල බවත්ය. සමහර විටක අරිට්ඨ කී වෙන්ඩු වැනි වඩාත් රජුට සමීප චරිතයන් ඔස්සේ රජතුමන්ගේත් කැමැත්තක් කෝවිල වෙනු වෙන් පවතින්නට ඇතැයි උපකල්පනය කල හැක්කේ සිතාවක මලිගවේසිට මෙම කෝවිල වෙතට පහසුවෙන් පිවිසෙන්නට පාලමක් පවා ඉදිකර තිබූ බව සාධක අදටත් දැකිය හැකි නිසාවෙනි. විටක අයෙක් මෙම ඉදිකිරීම සම්පූර්න කරන්නට නොහැකි වූ බවට මතයක් ගෙනෙන මුත් හදාරන්නන් පෙන්වා දෙන්නේ සැවුල් සංදේශය වැනි ග්‍රන්තවල පවා සම්පූර්නයෙන් ඉදිකල මෙම කෝවිල පිලිබදව විස්තර වන බව දැකිය හැකි බවකි.