2014-02-14

2028 දීද Bing ක්‍රියාත්මකයි!!-RoboCop පවසයි-

  Microsoft වල Bing සෙයුම් යන්ත්‍රය 2028 දීද භාවිතාවෙමින් තිබෙනු ඇති බවටයි classic sci-fi ආකාරයේ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයක් වන RoboCop ඔස්සේ  prediction වන්නේ. ඇමරිකානු සිනමාහල් වලට නුදුරේදී පැමිනීමට නියමිත මෙම සිනමා පටය වර්ථමානයේ සිට වසර 14ක් ඉදිරියේදී Bing යාන්ත්‍රනය කුමනාඅකාරයේ භාවිතාවෙවිද යන්න නිර්මානාත්මක උපකල්පනයකට ලක් කොට තිබෙනවා. 3D holographic නිමැවුමක් ලෙසට නිර්මානය වන එම කාලයේ Bing සෙයුම් යන්ත්‍රය වෙතට සාමාන්‍ය ආකාරය අමතන්නට RoboCop හට හැකිවන බව පෙන්වන මෙම සිනමා පටය ඔස්සේ පවසන්නේ  හුදු සබඳතා පෙන්නුම් කෙරෙන ප්‍රථිපල පි‍ටුවකට වඩා පහසු ඉලක්කගත සෙයුම් සහයක් RoboCop වෙතට ගෙනෙන්නට එය සමත්වන බවයි.එසේම එම ප්‍රථිපල වඩාත් වේගයෙන් යාවත්කාලීන වූ ආකාරයේ වනු ඇති බවටයි නිරූපනය කරන්නේ. Microsoft ආයතනය සැබෑ ආකාරයේ නව දියුනු කිරීම් කිහිපයක්ම තම Bing යාන්ත්‍රනය වෙතට කටයුතු කරමින් සිටින බවටයි විටින් විට නිවේදනය වෙමින් ඇත්තේ.