2013-09-29

සියලු උපාංග සදහා universal cable charger එකක්!!!!

  දත්ත උපාංග භාවිතාකරන්නන්ගේ ප්‍රමානය වේගයෙන් වැඩි වෙමින් ඇත. එක පුද්ගලයෙකු භවිතාකරන දත්ත උපාංග  ප්‍රමානයද වෙගයෙන් ඉහල යමින් ඇත. ඒ වන විට මතුවන ගැටලු අතර සහය උපාංග වල (accessories) විවිධත්වයයි.  ජංගම උපාංග සැලකීමේදී නිෂ්පාදකයා අනූව පමනක් නොව එකම නිෂ්පාදකයාගේම පවා විවිධ මෝස්තර අනූවද chargers වල විවිධත්වය භාවිතාකරන්නන්හට ගෙනෙන්නේ මහත් අපහසුතාවයකි. කලක්තිස්සේ European Union (EU) වල මෙම අපහසුතාවය තාවය පිලිබදව අවදානය යොමුකර සිටිය අතර පලවන නවතම පුවතක් පවසන්නේ සියලු නිෂ්පාදකයින් සදහා universal cable charger එකක් සදහා පැමිනීම අනිවාර්ය කිරීමට මේ වන විට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි. මෙම නව නීතිය mobile phones හා  tablet computer සඳහා වලංගුවනු ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ. දැනටමත් microUSB ports භාවිතාකරමින් සිටින  Samsung, HTC හා Nokia සදහා  මේ බව ගැටලුවක් නොමැති වුවද apple ආයතනය එකග නොවන තත්වෞඅක් දක්නට ලැබෙන බවටයි පැවසෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් තවමත් මෙම තීර්නය European Union (EU) Parliament තුල සම්මත වෙමින් නීතියක් බවට පත්ව නැති බවටයි දැක්වෙන්නේ.