2013-09-27

මයික්‍රසොෆ්ට් වෙතින් ක්ලවුඩ් මූලික game streaming සේවාවක්

  පලවන නිල නොවන වාර්ථාවක් පවසන්නේ මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය ඔන්ලයින් ආකාරයේ ක්ලවුඩ් මූලික game streaming  සේවාවක් ගෙනෙන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවකි. එම පුවත වැඩිදුරටත් පවසන්නේ high end ආකාරයේ Xbox games අඩු හැකියාවැති දෘඩාංග සමග පහසුවෙන් ක්‍රියාත්මක වන්නට හැකිවන ආකාරයක් එම සේවාව සමග භාවිතාකරන්නන් හට ලැබෙනු ඇති බවයි.ආයතනයේ අභ්‍යන්තරව පැවති හමුවකදී මේ පිලිබදව කරුනු හෙලිකර සිටි බවටයි වැඩි දුරටත් පැවසෙන්නේ. එම කරුනු පැහැදිලි කිරීමේදී Halo 4 ක්‍රීඩාව streamed ආකාරයට උපාංග අතර ධාවනය කරන ලද අතර එම උපාංග අතර Windows Phone ද වූ බවටයි හෙලි වන්නේ.එම දැක්මේදී වාර්ථා වූ පරිදි එම ක්ලවුඩ් මූලික අත්හදා බැලීමේදී උපාංග අතරවූ  latencyය 45ns තරම් අඩු අගයක වූ බවටයි වාර්ථාවන්නේ.කෙසේ මුත් තවමත් මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය මෙම a game streaming service පිලිබදව කිසිදු නිල සටහනක් නිකුත්කර නැති අතර නුදුරු දිනයක එය සිදුවනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තුව වන්නේ.