2013-09-30

ගූගල් ක්‍රෝම් නව මුහුනතට භාවිතාකරන්නන්ගේ අකමැත්ත!!!!

  පලවන වාර්ථා පවසන්නේ ගූගල් ක්‍රෝම් වෙත ගූගල් ආයතනය ‍රැගෙන විත් ඇති නව වෙනස්කම් පිලිබදව සමහර බාවිතාකරන්නන් අතර එතරම් කැමැත්තක් නොවන බවයි. ගූගල් ආයතනය පසුගිය මාසයේ පවසා සිටියේ කලිකුත්වූ ක්‍රෝම් සංස්කරන භාවිතාකරන්නන්වෙතට නව වෙනස්කම් සහිත යාවත්කාලීනයක් ‍රැගෙන එන්නට තමන් කටයුතු කරන බවකි.Ctrl + T යතුරු ක්‍රියාකරවීම ඔස්සේ විවෘතකල හැකි මෙම නව  tab page භාවිතයේදී භවිතාකරන්නා වැඩියෙන්ම පිවිස ඇති වෙබ් පි‍ටු 8කට සම්බන්දයන් සහිත ටැබ් පි‍ටුවක් දිග හැරෙන මුත් භාවිතකරන්නන්ගේ වඩාත්ම චෝදනව වී ඇත්තේ වැඩි පුර mouse clicks යොදාගැනීමට සිදුවීමයි.
                     මෙම නව හදුන්වාදිම අපහසු වන භාවිතාකරන්නෙකුට "Chrome://flags" යන්නට ටයිප් කොට "omnibox" වෙත පිවිස  API setting වලදී Enable යන්නෙන් Disable වෙතට මාරුකිරීම ඔස්සේ පැරනි හුරුපුරුදු ගූගල් ක්‍රෝම් මුහුනත කරා යන්නට හැකි වනු ඇත.