2013-09-30

ඇමරිකානු ගුවන් මගීන්හට ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංග භාවිතයේ ලිහිලක්!!!!

  පලවන නවතම පුවතක් පවසන්නේ සාමන්‍යයෙන් ගුවන් ගමනක් ආරම්භයේදී හෝ අවසානයේදී එහි මගීන් හට තම  laptop හෝ  tablet භාවිතයට අවසර නොලැබීමේ රීතිය ලගදීම අවසන් වන්නට ඉඩ ඇති බවකි.ඇමරිකානු  Federal Aviation Administration  වෙතින් නිකුත්වන නිවේදනයකට අනූව පවසා සිටින්නේ ගුවන් මගියන් ඉහත කී උපකරන භාවිතයේ දී මෙතෙක් වූ එම රීතිය ලිහිල් කර දමන්නට තමන් කටයුතු කරන බවකි.මීට පෙර ඔවුන් පවසා සිටියේ Wi-Fi පහසුව ඇති ගුවන්යානා වලදී එම යාන ගමන් ආරම්භයේදී මෙන්ම අවසානයේදීද අන්තර්ජාල ගතවීම , ඊමෙල් හුවමාරුව සදහා අවසර ලැබිය යුතු බවකි. කෙසේ වෙතත් තවමත් එරට නීතිරීත්වලට අනූව cellphones ඔස්සේ දුරකතන ඇමතුම් ලබාගැනීම මෙන්ම text කිරීමේ තහනම තවමත් වලංගුව පවතිනවා.