2013-09-29

බ්‍රිතාන්‍ය සෙවකයන්ට තම පෞද්ගලික පරිගණක උපකරන ඔස්සේ රාජකාරි කිරීමේ අවසරය!!!!!

  පරිගණක උපකරන භාවිතාව පිලිබදව කථිකාවන් අතර පෞද්ගලික මෙන්ම රාජ්‍ය ආයතනයන් වලදී එහි සේවකයන් තම පෞද්ගලික උපාංග භාවිතයට අවසර ලැබීම පිලිබදව කථිකාව බොහෝ කලක සිටක පවතින්නකි. මෙම මතවාදයට එරෙහිව පැවති ප්‍රධාන බාදකය වූවේ ආරක්ශාව පිලිබද ගැටලුවය. වර්ථාමානය වැඩි යෙන් කථා බහට ලක්ව ඇති  National Security Agency හි ක්‍රියාකාරීත්වය පිලිබදව මතවාද මෙන්ම වින්ඩෝස් 8 සමග පැමින ඇති ආරක්ශිත පරිගණක ආරම්භයට සහය වන සමහර සහයන් ඔස්සේ භාහිර පාර්ශවයකට එම පරිගණකය වෙත එබී බලන්නට හැකියාවක් ලැබීමේ අනතුර කැපී පෙනෙමින් තිබුනා.
                    වාර්තාවන අලුත්ම සටහනක් පවසන්නේ මේ වන විට බ්‍රිතාන්‍ය රජය නිල වශයෙන් හම සේවකයන්හට තමන්ගේ පෞද්ගලික smartphones මෙන්ම tablets තම කාර්යාල කටයුතු සදහහ යොදා ගැනීමට අවසර දී තිබෙන බවයි.  පුලුල් පරාසයක් තුලවන මෙහෙයුම් පද්ධති සදහා මෙම අවසරය වලංගුවන අතර එම මෙහෙයුම් පද්ධති අතර වින්ඩෝස් 7,8, RT ,PHONE 8 මෙන්ම Android 4.2, iOS 6, BlackBerry 10.1, OS X 10.8, Chrome OS 26හා Ubuntu 12.04 ලෙසට දැක්වෙනවා.මෙම අවසරය භාවිතාවේදී රජය උපාංග වෙත පනව ඇති කොන්දේසි අතර "walled garden" ලෙසට නම්වන අතර වැඩි දුරටත් පවසන්නේ එම උපකරන කාර්යාල්;අ භාවිතයට පෙර  factory settings වලට පමුනවාලීම අනිවාර්ය වනු ඇති බවකි.