2013-09-27

ගූගල් තම 15 වන වසර සමරයි!!!

  ගූගල් ආයතනය තම 15 වන වසර පසුකරමින් සිටින ලොව ප්‍රබලතම තොරතුරු තාක්ශනය හ සැබැදි ආයතනයක් ලෙසට පිලිගැනෙන්නකි.තොරතුරු සෙවුම් යන්තර තාක්ශනයේ නියමුවා ලෙසින් පිලිගැනෙන මෙම ආයතනය තම සැමරුම සමග පවසා සිටියේ පසුගිය මාස කිහිපය තුලදී තමන් වඩාත් කාර්යක්ශමව සෙවුම් යාන්ත්‍රනය දි‍ටුනු කරන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.භවිතාකරන්නාගේ අවශ්‍යතාවය වඩාත් නිවැරදිව හදුනා ගනිමින් ක්ශනිව ඔහුගේ ප්‍රථිපල ‍රැගෙන ඒම තමන්ගේ අරමුන වන බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ.විශේෂයෙන් භාවිතාකරන්නන්ගේ දිගු හා සංකීර්න සෙවුම් සදහා වඩාත් සාර්ර්ථකව ප්‍රථිපල ගෙන ඒම සදහ තමන් කටයුතු කරමින් සිටින බවටත් පවසනවා.
                     තම Knowledge Graph ඔස්සේ භාවිතාකරන්නන්ගේ ස්වභාවික භාෂා හැසිරවීම් හදුනා ගනිමින් හා සැසදුම් ආදිය  "compare butter with olive oil," හෝ "compare Earth vs. Neptune" වැනි විමසීමකට වඩාත් සාර්ථව විසදුම් ගෙනෙන්නට තමන්ට හැකිවනු අති බවටයි පවසන්නේ.තමන්ගේ ඉදිරි සැලසුම් අතර  intelligence features මෙන්ම  නව  comparison engine එකක් පිලිබදව ඔවුන් තොරතුරු පවසා සිටිනවා.