2013-08-27

මයික්‍රසොෆ්ට් තම Xbox One හි චිප් පත ගැන කරුනු හෙලි කරයි

     මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය තම Xbox  තාක්ශනයේ මීලග අදියර පිලිබදව නිල ලෙස පවසා සිටියේ පසුගිය මැයි මාසයේදීය. එය Xbox One ලෙසට ඔවුන් නම්කර සිටියාය. ගෙවී ගිය දිනයේ මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනයේදී පැවති තාක්ශන හමුවකදී තම Xbox One සමග එන තනි චිප් තාක්ශනය ගැන වැඩි විස්තර හෙලි කරන්නට කටයුතු කෙරෙනි. ඔවුන්පැ වසුවේ   එම චිප් පත තුල ට්‍රාන්සිස්ටර් බිලියබ 5ක් අඩංගු වන බවයි. 363 square millimeters ප්‍රමානයේ එම චිප් පත අනෙකුත් ප්‍රොසෙසරයන් හා සසදීමේදී මද ප්‍රමානයෙන් විශාල වුවද 64-bit cores අටකින් සමන්විත බවටයි පැවසුනේ.CPU හා GPU  එකම පද්ධතියක වන සේ නිර්මානය වී ඇති එහි මෙගා බයිට 27ක මතක තැන්පතු ඉඩක් මෙන්ම නැනෝ මීටර 27 ආකරයේ තාක්ශනය අනූව නිපදවා ඇති බවටයි පැවසුනේ.
                        ශක්ති භාවිතය අතින් වඩාත් පිරිමැසුම් දායක ක්‍රියා කාරීත්වයක් සමග එන මෙහි චිප් පත තුල මතුවන යම් ගැටලුවකදී එම කොටස අතහැර ක්‍රියාත්මක වන සේ නිපදවා ඇති බවටයි පැවසුනේ. එම චිප් පත තුල විශේෂයෙන් නිර්මානය වූ ප්‍රොසෙසර්ස් 15ක් අඩංගු බව පැවසූ අතර ඒවා graphical හා game සදහානිර්මානය වී ඇති බවටයි පැහැදිලි කර සිටියේ. එහි දත්ත හැසිර වීමේ හැකියාව 200 GBs per second වන බවටත් හෙලි කොට සිටියා.