2013-08-25

බ්‍රවුසරය සමග ඇති අනවශ්‍ය Toolbar ඉවත්කරන්නට මෘදුකාංගයක්

  අපගේ පරිගණක තොරතුරු සඟරාව සමග පැමිනෙන්නට නියමිත මෘදුකාංග කට්ටලයේ අඩංගුවන නොමිළේ භාවිතාකල හැකි දෛනික ජීවිතයට ප්‍රයෝජනවත් මෘදුකාංග කිහිපයක් පහසුවෙන් ලබ ගන්නට හැකි වන පරිදි  එම සඟරාවේ බ්ලොග් අඩවියේ පල කරන්නට අප තිර්ර්නය කලා.( සංයුත්ත තැටියක CD අඩංගුව ඔබ අතට පැමිනෙන සඟරාව ඔස්සේ මෙවැනි මෘදුකාංග 40ක් අඩංගු වුවද අන්තර්ජලය ඔස්සේ ලබ ගන්නා විට එසේ ලබා ගැනීමට අපහසු වන නිසා) ඒ අනූව පහත දැක්වෙන්නේ එහි පලමු මෘදුකාංගයයි.
                                                   ඔබගේ පරිගණකයේ බ්‍රවුසරය සමග ක්‍රියාත්මක වන සමහර Toolbar පරිගණකය වෙත ස්ථාපනය වන්නේ ඔබගේ නිසි දැනුමකින් තොරවය.විවෘත නොමිලේ භාවිතාකලහැකි මෘදුකාංග සමග පමනක් නොව විටක මිලදී ගන්නා මෘදුකාංග සමගද මෙවැනි ස්ථාපනයන් සිදුවේ . මීට අමතරව අලුතින් මිලදී ගන්නා පරිගණකව වල පවා පෙර ස්ථාපිතව පැමිනෙන බ්‍රවුසරයන් සමග සමහර විටකදී මෙවැන්නන් පැමිනේ. එවැනි Toolbar ඔස්සේ පරිගණකයේ වේගය අඩාල වීම පමනක් නොව විටක වඩාත් කරදරකාරී අපහසුතාවයන් පැමිනෙන බැවින් ඒවා ඉවත්කර දැමීම වඩාත් යහපත්වේ.පහත දැක්වෙන මෘදුකාංගය ඔබගේ සහයට පැමිනෙන්නේ එවැනි අවස්ථාවලදීයි. සියලුම මෙහෙයුම් පද්ධති මෙන්ම ප්‍රධාන බ්‍රවුසරයන් සියල්ලම සමග පාහේ සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන මෙම මෘදුකාංගය පහත දැක්වෙන ලිපිනය ඔස්සේ පිවිසීමෙන් ඔබටද ලබා ගන්නට හැකි වනවා ඇත.