2013-08-29

මීලග PC යුගය ලැප් ටොප් , ටැබ්ලට් මුසුවක් වේවි -මයික්‍රසොෆ්ට් හඟවයි-

  මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම තමන් දෘඩාංග අවකාශය වෙත තැබූ පියවර වඩාත් වර්ධනය කිරීම ඉදිරි සැලසුම් වලදී ප්‍රධානවනු ඇති බවට දැක්වෙන වෙළඳ ප්‍රවර්ධන පෙර සැකසුම් කෙමෙන් පැමිනෙමින් ඇත.තවදුරටත් හුදු මෘදුකාංගමත පමනක් යැපෙන වෙළඳ පොලක් ගැන ඔවුනගේ විස්වාසයක් නොමැති බවටත් ඔවුන් ගෙන ඇති තීර්නය ඉදිරියට ගෙන යන බවට දැනටමත් ඔවුන් නිවේදනය කර ඇති අතර මෑතකදි එලි දැක්වූ වෙළඳ ප්‍රචාරන වීඩියෝවක සදහන් කර සිටියේ මීලග පරම්පරාවේ Pc වෙත තමන් සූදානම් වනු ඇති බවයි. ටැබ්ලට් උපාංගය තම ප්‍රතම අදියරේ එතරම් සාර්ථක නොවුනද එහි දෙවන පරම්පරාවක් පිලිබදව විස්වාසය තැබීම අත්හරින්නට තමන් සූදානම් නැති බවක් පෙන්නුම් කෙරෙන එහිදී hybrids, convertibles හා  all-in-ones සමග එන මීලග PC යුගය ගැන පෙර හැදින්වීමක් කර තිබුනා.
                විචාරකයින් පවසන්නේ තවදුරටත් මෘදුකාංගමය ආකරයට පමනක් ප්‍රධාන තලයේදී අනාගතයක් දැකිය නොහැකි තැනකට පරිගණක ලෝකය පැමින ඇති බවයි.වින්ඩෝස් 8 හදුන්වාදීමේ හමුවකදී මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම ප්‍රකාශ කොට සිටියේ මෘදුකාංග මෙන්ම දෘඩාංග එකි නෙකා තෙරපමින් ඉදිරියට ඇදෙනා විෂයක් බවට එය පත්ව ඇති බවයි.මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම දැනට මත් පවසා සිටින්නේ  තම සර්ෆේස් උපාංගයේ දෙවන අදියරේ උපාංග එලබෙන ඔක්තෝබරයේ පැමිනෙනු ඇති බවයි.