2013-08-23

ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වලට download පරිස්සෙමින් .... (මැකා‍ෆි පවසයි)

  ප්‍රකට ආරක්ශක මෘදුකාංග සමාගමක් වන මැකා‍ෆි වෙතින් නිකුත්වන අලුත්ම ආරක්ශක වාර්ථාව පවසන්නේ හානිකර මෘදුකාංග සටහන් කරුවන්ගේ වැඩි අවධානයක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් වෙතට එල්ල වෙමින් පවතින බවයි. 2013 දෙවන කාර්තුව සැලකීමේදී 35%ක වර්ධනීය බවක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් හානිකරයන් බිහිවීම තුල සටහන් වෙමින් ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. Backdoor Trojans හා banking malware මෙම කාර්තුව තුල වැඩියෙන්ම දක්නට ලැබෙන හානිකරයන් බවයි. මෙම කාලයතුල නව ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් හානිකර සාම්පල් 17000 පමන ‍රැස්කරගන්නට තමන් සමත්වූ බවටයි එම ආයතනය පවසා සිටින්නේ. සමස්තයල් ලෙස මෙම මේ වන විට මිලියන 147ක හානිකරයන් හදුනාගෙන ඇතිබවටත් ඔවුන් පවසා සිටින්වා.
                        වැඩි දුරටත් පැවසෙන පරිදි USB drives හරහා බහුලව පැමිනෙන AutoRun threats තවමත් සැලකිය යුතු මට්ටමක පවතින අතර password-stealing  වැඩසටහන් වලද අඩුවීමක් දක්නට නැති බවද බහුලව භාවිතාවන වැඩසටහන් ලෙසට පෙනී සිටින ව්‍යාජ මෘදුකාංගද ඉහල යාමක් ගැන පවසා සිටිනවා.Ransomware වල වර්ධනය ගැනද සදහන් කරන ඔවුන් මෙම කාර්තුවේදී පමනක් 320000 ක සාම්පල් හඳුනා ගෙන ඇති බවටයි වාර්ථා කරන්නේ.
               භාවිතාකරන්නන් වෙත අවවාදකරන ඔවුන් පවසන්නේ download වලදී කල්පනාකාරී වන ලෙසත් , නිතරම විස්වාසනීය අඩවි වලින් පමනක් download සිදුකරගන්නා ලෙසත් වන අතර දෙවරක් සැලකිලිමත්වීම ඔවුනගේ උපාංග හානිකරයන්ට ගොදුරුවීම තරමකින් හෝ අඩුකරගන්නට හේතුවනු ඇති බවයි .