2013-08-27

මයික්‍රසොෆ්ට් සමගමේ මීලග CEO තනතුරට William Henry Gates III ?????

     මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගමේ CEO ගැටලුව වඩාත් බැරෑරුම් වෙමින් පවතින බවටයි අලුත්ම තොරතුරු වලින් පැවසෙන්නේ. සමාගමට තම ප්‍රධානී තනතුර සදහා පෙර ප්‍රකාශ කලාට වඩා ඉක්මනින් තීර්නයක් ගැනීමේ අවශ්‍යතාව පවතින අතර මේ වන විටත් ඒ සදහා සුදුසුකම් ඇතැයි තීර්නය කොට ඇති ආයතනය තුල හා බාහිර වෙසෙන පුද්ගලයින් කිහිප පොලක සමගම මූලික අදහස් හුවමාරූවීම් සිදුකර ඇතැත් ආයතනය තෘප්තිමත් වන තත්වයේ හමුවීමක් සිදුව නැති බවටයි පැවසෙන්නේ.වින්ඩෝස් විස්ටා වලසිට එන අසාර්ථකත්වය Steve Ballmer වෙත නැගුනු අසතුටේ ආරම්භය බවට පැවසෙන අතර සර්ෆේස් උපාංගය ප්‍රමුකව වින්ඩෝස් 8 සමග වන අසාර්ථය එහි අවසාන හේතුව බවටයි දැක්වෙන්නේ.
                                 හදාරන්නන් පවසමින් සිටින්නේ ලොව පලමු පෙල මෘදුකාංග සමාගම මුහුන දෙමින් ඇති අවසාර්ථකත්වය සදහා වඩාත්ම සුදුසුතම විසදුම වන්නේ William Henry Gates III  නොහොත් අප අසා පුරුදු බිල් ගේට්ස් මහතා සීමත කාලයකට හෝ නැවත ආයතනයේ CEO තනතුර සදහා පැමිනීම බවයි.පසුගියදා ඇපල් ආයතනයේ ප්‍රමුකයෙකු මාධ්‍ය සාකච්චාවකදී පවසා සිටියේ මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම තම වෙළඳ පොල මත්තෙහි නින්ද්‍රාශීලිව හැසිරීම ගැන තමන් පුදුම වන බවකි.