2013-08-28

මෘදුකාංග යාවත්කාලීන ඉතා වැදගත්ය.....

    භාවිතාකරන්නෙකු තම දත්ත උපාංගය වෙත එහි වන මෙහෙයුම් පද්ධතියට හෝ භාවිතාකරමින් සිටින  වෙනත් මෘදුකාංගයකට නව යාවත්කාලීනයක් බලාපොරොත්තුවීම වැදගත්වේ. විටක එම නව යාවත්කාලීනය ‍රැගෙන එන්නේ තමන් දැනට භාවිතාකරමින් සිටින මෘදුකාංගයේ හඳුනාගෙන තිබෙන දුර්වලතාවයට පිලිසකර කිරීමක් විය හැක.තවත් විටක එවැනි දුර්වලතාවයක් ඔස්සේ දැනටමත් පරිගණකය වෙත පිවිස ඇති හානිකරයකට ප්‍රති විසදුමක් විය හැක.මෙවැනි විසදුම් ඔස්සේ පරිගණකය නැවත විස්වාසනීය තලයට නැංවීම සිදුවේ. බොහෝ විට පෙර සැකසුම් දුර්වලතාවයන් මෘදුකාංග නිපදවන්නන්ගේ නිරන්තර අවදානයට ලක්ව ඇති කාරනාවක් වන අතර නිරන්තරයෙන් එම ආයතන තුල පිරිස් මෙවැනි අනතුරු පිලිබදව අවධානයෙන් සිටීම සිදුවේ.
                          තවත් විටක තමන් භාවිතකරමින් සිටින මෘදුකාංගය වෙත නව සංස්කරනයක් පැමිනීමද සිදු විය හැක.එහිදී සරල මට්ටමේ විසදුම් වලට වඩා සංකීර්න මට්ටමේ මෘදුකංග දුර්වලතා සදහා වඩාත් ගැබුරු මට්ටමේ විසඳුම් ‍රැගෙන ඒම සිදුවන අතර විටක මෘදුකාංගයේ මූලික ව්‍යුහය පවා වෙනස් කිරීම් වලට ලක් කරනු දැකිය හැක. මෙමස් සංස්කරන විටක මිලදී ගත යුතු මට්ටමේ වන අතර විටක නොමිලේ ලැබෙන ඒවා වීමට ඉඩ ඇත. මෘදුකාංග ලෝකය නතර විය හැකි යාන්ත්‍රනයක් නොවේ.ඒවායේ දුර්වලතා නිරන්තරයෙන් හදාරමින් සිටින්නේ ඒවා නිපද වන ආයතන පමනක් නොවන අතර ඒවායේ දුර්වලතා ඔස්සේ පරිගණකයවෙත අනවසර පිවිසීම් කිරිමට  බලාපොරොත්තුවන මෘදුකාංගමය පහර දෙන්නන්ද වේ. අනවශ්‍ය කරදර ඇති කිරීම මෙන්ම භාවිතාකරන්නන්ගේ තොරතුරු පැහැර පැහැර ගැනීම ඔවුනගේ ඉලක්ක වන අතර ප්‍රධාන මෙහෙයුම් පද්ධතිය මත වන දුර්වලතාවක් හෝ පරිගණකයේ භාවිතාවන වෙනත් මෘදුකාංගයක දුර්වලතාවයක් ඔස්සේ ඔවුන් පරිගණක වෙත පිවිසෙන්නට නිරන්තරයෙන් බලාසිටී.
                                      පෙර යුගයට වඩා මේ වන විට හානිකර බව සදහා වඩාත් විදිමත්ව සූදානම් වීම වැදගත් වන්නේ ඔනෑම දත්ත උපාංගයක් හැකි හැම විටකම අන්තර්ජාලයට සම්බදවීම ප්‍රියකරන ආකාරයට සැකසී තිබීම නිසා වෙනි. සරලව පෙර යුගයේදී CD තැටියක ආධාරයෙන් පරිගනකර වෙත පැමිනෙන MP3 ගොනු වෙනුවට වර්ථමානයේ online ආකාරයේ සබදතා ඔස්සේ වඩාත් අලුත් හා වඩාත් වැඩි වපසරියක MP3 ගොනු ලබගන්නට හැකි අතරම අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසීමේ හැකියාවද දියුනුවී ඇත.අන්තර්ජලය වේත පිවිසීමේ ක්‍රමවේදයන් වැඩිවෙන අතරම වඩාත් අඩු හා පහසු වැයකිරීමක් ඔස්සේ එම සබදතා ගොඩනගා ගන්නටද දැන් වැඩි යෙන් අවස්තාවල් ලැබී ඇත.CD තැටියකට සාපේක්ශව අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ඔබ විවර වෙන අවකාශය අපමන ප්‍රමානයක් වැඩි වන අතර ඒනිසාම හානිකර පැමිනීමේ හැකියාවද මහත්සේ පුලුල් වේ.මෙවැනි තත්වයක් තුල වඩාත් නවීනතම  මෘදුකාංග සංස්කරන භාවිතව මෙන්ම ඒව වඩාත් නවීනතම යාවත්කාලීන සමග වීම ඉතා වැදගත්ය.