2013-08-27

සමූහ ඡායාරූ ඇල්බම් පහසුව ෆේස්බුක් වෙතට පැමිනේ!!!!!

   පසුගිය කාලයක්  පුරාවට සැලසුම් වෙමින් තිබූ නව අංගයක් එලිදක්වන්නට මේ වන විට ෆේස්බුක් සමාගම කටයුතු කොට තිබෙනවා.තම වෙන්බ් අඩවිය භාවිතාකරන්නන් අතර සමූහලෙස එකම ඇල්බමයක් වෙතට ඡායාරූප නැංවීමේ හැකියාව මෙම නව පහසුව ඔස්සේ ලැබෙන බවටයි ඔවුන් පවසන්නේ. උදාහරනයක පැවසෙන්නේ විනෝද චාරිකාවකට එක් වුනු පිරිසකට තම තමන් විසින් විවිධ කෝනවලින් ලත් ඡායාරූපයන් වෙන වෙනම අන්තර්ජාලය වෙත නැවීම වෙනුවට පොදු එකම තැනකදී ඒවා දක්වන්නට ලැබිම වඩාත් ආකර්ශනීය කාරනාවක් වනු ඇති බවයි  දැක්වෙන්නේ. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසන්නේ මෙම නව පහසුව ආයතනිකව මෙන්ම වෙනත් සමාජීය කටයුතු වලදීද වැදගත් වනු ඇති බවයි.අද දින සිට මෙම හැකියාව මුදා හැරීම සිදුවන අතර මුලින්ම එය English භාවිතාකරන්නන් වෙතට හා ක්‍රමයෙන් අනෙකුත් භාවිතකරන්නන් වෙතට පැමිනෙනු ඇති බවටයි නිවේදනය වන්නේ.