2013-08-30

ෆේස්බුක් ඔස්සේ වන නීති විරෝධී ඉපයීම්ද ඉහල මට්ටමක වේ!!!

   ෆේස්බුක් දෛනිකව විශාල පිරිසක් යන එන වෙබ් අඩවියකි. එමෙන්ම දෛනිකව විශාල ආදායමක් උපයන වෙබ් අඩවියකි. එහෙත් හදාරන්නන් පවසන්නේ ෆේස්බුක් වෙතින් ඉපයීම් ලබන්නේ ෆේස්බුක් හිමිකාර පක්ශය හා එහි සේවක පක්ෂය පමනක් නොවන බවයි.ඔවුන් පවසන්නේ ආසන්න වශයෙන්  වාර්ෂිකව ඩෝලර් මිලියන 200ක් පමන අන්තර්ජාලය ඇසුරේ වෙසෙන වාංචනිකයන් උපයමින් සිටින බවයි. ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි මෙන්ම ව්‍යාජ ඊමේල් වෙත භාවිතකරන්නන් යොමුකර ගනිමින් මෙම ඉපයීම් ඔවුන් සිදුකරන බවටයි පැවසෙන්නේ.
                    වැඩි පිරිසක් ගැවසෙන වෙබ් අඩවි ඉලක්ක කරගනිමින් නොමිළේ ලැබෙන iPhone හෝ iPad වැනි දැ ගැන සඳහන් කරමින් මෙම පලවීම් ෆේස්බුක් වෙබ් අඩවියේ නීති රීතීන් වලට එකග නොවන නමුදු ඒවා පලනය කිරීම අපහසුව ඇති බවටයි සදහන් වන්නේ. ඒවායේ පලවන වෙබ් ලිපිනවල සැබෑ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ Adsense වෙබ් අඩවි වන අතර පිවිසෙන්නා Bit.ly  හා TinyURL ආකාරයේ සැගවුනු ලිපින ඔස්සේ  එම වෙබ් අඩවි වෙත කැදවා ගෙන යන බවටයි පවසා සිටින්නේ. ඔවුන් පවසන්නේ සාමන්‍යයෙන් පලවීම් වලින් 10% පමන මෙවැනි පෙලේ ඒවා වන බවයි.
                              මෙම spam කරුවන් 30,000 likes සහිත වෙබ් අඩවියකින් දිනකට ඩොලර් 13ක් පමන ඉපයිමක් කරන්නට සමත්වන අතර 100,000 fans සහිත වෙබ් අඩවියකදී දිනකට එම උපයීම ඩෝලර් 58ක් දක්වා ඉහල යන බවටයි ගනනය වන්නේ.