2013-08-27

වෙබ් වෙළඳ දැන්වීම් එරෙහි බව තවත් වර්ධනයවේ...

 
   අන්තර්ජාලය මත වෙළඳ දැන්වීම් පිලිබඳ ගැටලුව කෙමෙන් තවත් බැරෑරුම් වෙමින් තිබෙන බවටයි දැක්වෙන්නේ.වෙබ් අඩවි සමග පැමිනෙන වෙළඳ දැන්වීම්වලට බාදා කිරීමට හැකියාව ලබාදෙන බ්‍රවුසර add-ons පිලිබදව පසුගිය කාලයේ මහත් ආන්දෝලනයක් පැවති අතර පලවන නවතම පුවත් පවසන්නේ මෙසේ වෙළඳ දැන්විම් වලට එරෙහිව දැන්වීම් ආකාරයේ දැනුවත් කිරීමක් සදහා අරමුදලක් බිහි වෙමින් ඇති බවයි.ඔවුන් පවසන්නේ දින කිහිපයක් ඇතුලත සැලකිය යුතු අරමුදලක් ‍රැස්කර ගන්නට ඔවුන් සමත්ව ඇති බවයි. ඔවුන් වැඩි දුරටත් පවසා සිටින්නේ අන්තර්ජාලය හරහා පැමිනෙන වෙළඳ දැන්වීම් වලට එරහි මෙම නව ව්‍යාපාරය ඔස්සේ banner ads හා  video commercials ආකාරයේ දැනුවත් කිරීම් ‍රැගෙන එන්නට තමන් කටයුතු කරන්නට බලාපොරොත්තු වන බවකි.
                    තවමත් බොහෝ වෙබ් අඩවි වෙළඳ දැන්වීම් මත යැපීම සිදුවන අතර ක්‍රමයෙන් බලහත්කාර වෙළඳ දැන්වීම් අන්තර්ජාලය මත පැමිනීම වේගවත් වෙමින් පවතින බවයි දැක්වෙන්නේ. භාවිතාකරන්නා අපහසුතාවයට පත්කරමින් අවිනීත ආකාරයට තමන් වෙත එන භාවිතාකරන්නන්  වෙත වෙළඳ දැන්වීම් "විදීමේ" අධිවේගී අවභාවිතාව විසින් වෙබ් අඩවි පවත්වාගෙන යන්නන්වෙතද ඉමහත් අපහසු තාවයක් ගෙනෙමින් ඇති බවටයි පිලිගැනෙන්නේ.