2013-08-25

වේගවත් පරිගණක ආරම්භයකට සහය මෘදුකාංගයක්!!

  අපගේ "පරිගණක පුවත්" -e සඟරාව- සමග එන CD මෘදුකාංග ගොනුවේ අඩංගුවන මෙම කුඩා මෘදුකාංගය ඇතුලු මෘදුකාංග රාශියක් තොරා ගැනීමේදී පලමුව ඒවා පිලිගත් මට්ටමේ ක්‍රියකාරීත්වයක් ඇති බවට අත්හදා බැලීමෙන් අනතුරුව හා නිරන්තරයෙන් ඒවායේ අව්‍යාජ නිපැයුම් කරුවන්ගේම වෙබ් අඩවි වලින් ලබා ගන්නට අප කටයුතු කෙරුවෙමු. අවශ්‍ය විටකදී ඔවුන් දැනුවත්ව ඒවා ලබාගන්නටද කටයුතු කෙරෙවුමු. බොහෝ වානිජ මෘදුකාංග සමග පවා ඒවා ස්ථාපනයේදී අමතර Toolbar වැනි මෘදුකාංග ස්ථාපනය වන ලෙසට සැකසී පැමිනෙන අවස්ථා මෙහිද තිබිය හැකි අතර ස්ථාපනය කරන ඔබ ස්ථාපන ක්‍රියාවලිය පුරාවටම අවධානයෙන් කටයුතු කරමින් අනවශ්‍ය මෘදු කොටස් මග හරින්නට කටයුතු කලයුතු වේ.බොහෝ විට ඒවා රහසිගතව ස්ථාපනය නොවන අතර මුල් ස්වභාවයෙන් select වී පැමිනීම සිදුවේ. එවැනි අවස්ථාවලදී එම මෘදුකාංග වලට ඉදිටියෙන් ඇති කුඩා කො‍ටුව තුලින් "හරි" ලකුන ඉවත්කිරීමට කටයුතු කල යුතුය.
                                  පරිගණනයක් ආරම්භක ක්‍රියාවලියේදී ඇති බව ප්‍රමාදය බොහෝ භාවිතාකරන්නන් අපහසුතාවයට පත්කරවන අවස්ථාවකි. පරිගණකය සමග ආරම්භ වන්නට ඇති මෘදුකාංග ප්‍රමනය වැඩි වෙත්ම මෙම ප්‍රමාදය වැඩි වැඩියෙන් ඇතිවේ. එසේ start up ක්‍රියාවලියේදී ආරම්භ වන සමහර මෘදු කොටස් ඇත්තෙන්ම එසේම ආරම්භ වීම අනවශ්‍ය වන විටකදී ඒවා ප්‍රමාද කිරීම තුලින් ඔබගේ පරිගණකයේ ආරම්භයට වැඩි වේගයක් ලබා ගන්නට ඔබට හැකිවේ. මෙම මෘදුකාංගය ඔබගේ සහයට එන්නේ එසේ අනවශ්‍ය start up මෘදුකාංග පමා කරවන්නට අවස්ථාව ඔබට ලබා දීමෙන් පමනක් නොව එම මෘදුකාංගයන් ආරම්භ වන පිලිවල පවා වෙනස් කිරීමට පවා සහය වෙමිනි.මදක් කල්පනාකාරීව භාවිතාකලයුතු මෘදු කාංගයක් වුවද නිසිලෙස භාවිතාකිරීමෙන් ඔබගේ පරිගණකයේ ප්‍රොසෙසරයට මෙන්ම දෘඩ තැටියටද පහසුවක් ලබා දෙමින් වේගවත් ආරම්භයකට මෙම මෘදුකාංගය සහය වනු ඇත

http://siriwansamag.blogspot.com/