2013-08-24

එකම මෙහෙයුම් පද්ධතියක් සියලු උපාංග අතරට එන දිනයක් බලාපොරොත්තු වෙමු!!!!!

  ඩෙස්ටොප් පරිගණකය වෙතින් දත්ත ලෝකයේ ආධිපත්‍ය කෙමෙන් බැහැර වෙමින් තිබෙනවා දක්නට පුලුවන්. තවත් අතකින් කුඩා ස්මාර්ට් දුරකතනය වේගයෙන් ඩෙස්ටොප් පරිගණකයේ ප්‍රොසේසර් බලය , තාවකාලික මතක හැකියාව මෙන්ම තොරතුරු ගබඩා කිරීමේ හැකියාව වේගයෙන් අත්පත් කර ගනිමින් තිබෙනවා. තවත් අතකින් භාවිතාකරන්නන් හට අවශ්‍ය වෙනවා තමන්ගේ ප්‍රධාන දත්ත උපාංගය වඩාත් ජංගමව තබා ගන්නට. මොකද ඒ ගොල්ලට තව දුරටත් තමන්ගේ දත්ත උපාංගයට ඇති සැබදියාව දවසේ නිශ්චිත පැය කිහිපයකට සීමා නොකරන්න අවශ්‍ය වෙලා තිබෙනවා.
                       තවත් අතකින් මෑතකදී දක්නට ලැබුනු තවත් ප්‍රවනතාවයක් තමයි මෙහෙයුම් පද්ධති  වඩාත් තම උපාංග අතර පොදුවනු දැකීමට කැමති වීම. උදාහරනයක් හැටියට භාවිතාකරන්නන්ට අවශ්‍යයයි තමන්ගේ ඩෙස්ටොප් පරිසරය මෙන්ම එහි ක්‍රියාත්මක වන ඇප්ලිකේෂනයන් පහසුවෙන් තමන්ගේ ටැබ්ලට් පරිගණකයේ වාගේම ස්මාර්ට් දුරකථනයේත් වෙනසක් නැතිව ධවනය වනවා දකින්න.එතකොට ඒ ගොල්ලන්ට පුලුවන් උපකරනය මොකක් උනත් අපහසුවකින් තොරව තමන්ගේ දත්ත සබදතාවය එකසේ පවත්වාගෙන යන්න. මයික්‍රසොෆ්ට් වගේම ඇපල් සමාගම ඇතුලු ප්‍රධාන පෙලේ සමාගම් මේ නිසා උනන්දුවෙනවා තම මෙහෙයුම් පද්ධති මේ සියලු උපාංග අතර පහසුවෙන් ධාවනය වන පරිසරයක් ඇති කරන්න.ඒත් දැනට ඒ ගොල්ලන්ට හැකි වෙලා තියෙන්නේ තම මෙහෙයුම් පද්ධතිවල පදනම පමනක් පොදු තත්වයේ තබා ගන්න.සරලව කිව්වොත් පොදු කර්නලයක් ගොනෙන්නට දැනට ඔවුන්ට හැකි වේලා තිබෙනවා. ඉදිරියේ තත්වය වඩාත් යහපහ් වේවි කියලා අපිට හිතන්න පුලුවන්.