2013-08-22

ඔබේ පැරනි පරිගණකයට "ලුබුන්‍ටු" ස්ථාපනය කරමු!!!!!

     ඔබගේ පැරනි පරිගණකය වර්තමාන මෙහෙයුම් පද්ධතියක් ඉල්ලා සිටින  පහසුකම් හමුවේ අනිවාර්ය විශ්‍රාම යායුතු බවට සහර විටක ඔබගේ මතය විය හැක. වින්ඩෝස් වෙතින් එන පැරනි මෙහෙයුම් පද්ධතිවලට තවදුරටත් යාවත්කාලීනයන් නිකුත් නොවීම හා ඒවායේ සිත්නොගන්නා සුලු පෙනුම එම තීර්නය ස්තීර කරන්නට ඉදිරිපත්වනු ඇත. සැබෑ තත්වය එයම නොවේ. වින්ඩෝස් මෙහෙයුම් පද්ධති වාගේම පරිගණකයට ස්ථාපනය කල හැකි තවත් මෙහෙයුම් පද්ධති ඇත. මේ වන විට ඒවා බොහොමයක් තම තරගකාරී වෙළඳ නිෂ්පාදන සමග එතරම්ම පසු පසින් සිටින ඒවාම නොවන මට්ටමක සිටී.
                  ලුබුන්‍ටු යනු තවත් ලිනක්ස් මූලික මෙහෙයුම් පද්ධතියකි. එහි විශේෂත්වය වන්නේ 4.3 GB හාර්ඩ් ඩිස්ක් ඉඩක පවා සාර්ථකව ධාවනයට හැකි සැහැල්ලු මට්ටමේ මෙහෙයුම් පද්ධතියක් වීමය. 32 බිට් මෙන්ම 64 බිට් සංස්කරන වලින් ලබා ගත හැකි මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය මෙගා බයිට 128ක තාවකාලික (RAM) මතකයක් ඇති පරිගණකයක සිට ඉහලට ධාවනය කිරීමේ හැකියාව ඇත.එසේම ලිනක්ස් මූලික මෙහෙයුම් පද්ධතියක තවත් සිත් ගන්නා සුලු ලක්ෂනයක් වන ස්ථාපනය නොකර පරිගණකය මත අත්හදා බැලීමේ හැකියාව මෙම සංස්කරන සමගද වේ.ස්ථාපනය නොකර භාවිතාකර බැලීමේ වේගය අතින් අඩු බවක් වූවද  තීර්නයක් ගැනීම සදහා පහසුවක් වනු ඇත. එසේම මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමග සහය මෘදුකාංග කට්ටලයක්ද පැමිනේ. ක්‍රෝමියම් බ්‍රවුසරයක සිට ඔෆ්‍ෆිස් කටයුතු සදහා සහය වන මෘදුකාංග මෙන්ම මීඩියා ප්ලේයරයක් , සරල රූ සකසනයක් මෙන්ම සරල මට්ටමේ පරිගණක ක්‍රිඩා ගොනුවක්ද වේ. එසේම මෙම මෘදුකාංගය සමග සහයෝගයෙන් ක්‍රියාත්මක වන පරිගණක වැඩ සටහන් රාශියක් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ‍තෝරා ගැනීමටද අවස්ථාව ඇත.
http://lubuntu.net/