2013-08-21

ෆේස්බුක් ප්‍රමුකව ලොව අන්තර්ජාල භාවිතය ප්‍රවර්ධන වැඩසටහනක්!!!!!

    සමාජජාලා අන්තර්ජාලය තුල බර පතලම භාවිතාවකි. අන්තර්ජාලය වෙත පිවිසෙන්නන් අතර සැලකිය යුතු ප්‍රථිශතයක් සමාජජාලා භාවිතාව සදහාම පැමිනෙනන් බව හදාරන්නන්ගේ මතයයි. තැනින් තැන සමාජ විශමාචාරද සමාජ ජාලා අශ්‍රිතව සමාජ ගතවෙමින් තිබුනද එය භාවිතාකරන්නන්ගේ අන්ත්ර්ජාල ජීවිතයෙන් ඉවත්කල නොහැකි කොටසක් වී තිබේ. ප්‍රධාන මට්ටමේ සමාජ ජාලා කිහිපයක්ම අන්තර්ජාලය මත පැවතියද ෆේස්බුක් යනු එයින් ඉහලින්ම සදහන් වන ස්ථානය හිමිකරගෙන ඇත.
                    මෑතකදී ෆේස්බුක් ප්‍රධානී  Mark Zuckerberg  ප්‍රධානව දියත්කල වැඩසටහනක් වූවේ තවමත් ලොව පුරා  වෙසෙන අන්තර්ජාලය ඇසුරු නොකරන  බහුතරයක්  පිරිස වෙත අන්තර්ජාලය ලගා කරවන්නට සහය වන  internet.org නම්  ව්‍යාපෘතියකි. තවත් ප්‍රබල ගනයේ ආයතන කිහිපයකද (Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm Samsung ) අනුග්‍රහය ඇතුව දියත්වූ මෙම වැඩ සටහනේ අරමුන වන්නේ  ලොව පුරා වෙසෙන බිලියන 5ක ජනතාව වෙත අන්තර්ජාලය ඇසුරු කිරිමේ හැකියාව ලගා කර දීමයි.අද වන විට ලොව පුරා අන්තර්ජාලය භාවිතාකරන්නන් බිලියන 2.7ක් වන අතර වසරක්  සැලකීමේදී 9%ක අන්තර්ජාල භාවිතාකරන්නන්ගේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන බවටයි ෆේස්බුක් ආයතනය පවසන්නේ. ඔවුන් තම ඉලක්කය සදහා යොදා ගැනීමට බලාපොරොත්තුවන ක්‍රම උපායන් අතර  වඩාත් උසස් මට්ටමේ ස්මාර්ට් දුරකථන තාක්ශනය ප්‍රචලිත කිරීම , ජාලාවන් තුල දත්ත  හුවමාරුවේ ක්‍රමවේද දියුනු කිරීම තුල වෙබ් අඩවි නැති නම් ඇප් භාවිතාවට වැය වන දත්ත ගොනුවල ප්‍රමානය කුඩාකිරීමට උත්සාහ කිරීම මෙන්ම නව ආකාරයේ ව්‍යාපාරික ගොඩ නැගීම් සමග භාවිතකරන්නන් හට වැඩි පහසුවකින් අන්තර්ජාල ගතවීමේ හැකියාව ලබාදීම සදහන් වනවා.