2013-08-21

වින්ඩෝස් 8 ජාලගත වීමකට වඩාත් සූදානම්ව පැමින ඇත...........

  වින්ඩෝස් 8 යනු මයික්‍රසොෆ්ට් වෙතින් නිකුත්ව ඇති මෙහෙයුම් පද්ධති මෙහෙක් පැමිනි වඩාත්ම ජාල ගතවීමකට සූදානම් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ලෙසට සැලකේ.එය මුල් ස්වභාවයෙන්ම 4G තාක්ශනය දක්වා සූදානම්ව පැමින ඇත. වඩාත් සුරක්ශිත ජාලගත භාවිතයක් දක්වා පෙර සැකසුම් තුනක් අතරින් තොරා ගැනීමේ අවස්ථාව එහි ඇත. ඒවා නම්  Home, Work,හා  Public ලෙසට දැක්වේ.Home වලදී වඩාත් විවෘතව හා පහසුවෙන් තම Network එක හා ගනුදෙනු කරන්නට ඔබගේ පරිගණකයට හැකිවනු ඇත. එහෙත් මෙම අවස්ථාව තොරා ගැනීමේදී ඔබ පිවිසෙන Network එකෙහි සිටින අනෙකුත් පරිගණකයන් පිලිබදව හොඳ අවබෝදයක සිටීම වැදගත් වේ.ඒවා අතර වන ආසාධිත පරිගණකයකට පසසුවෙන් ඔබගේ පරිගණකය වෙත පිවිසීමේ අවස්ථාව ඇති බව මෙම තේරීම සමග ක්‍රියාත්මක සැකසුම් වලින් ලැබිය හැකි බව අමතක නොකල යුතුය.මෙම පෙර සැකසුම සහිත ඔබගේ පරිගණකය මිතුරෙකුගේ නිවහනකදී ඔවුනගේ Network එක වෙතට සම්බන්දවීමකදී වඩාත් අනාරක්ශිතවීමේ අනතුරක් තිබිය හැක.
                        Work ලෙසට දැක්වෙන පෙර සැකසුම Home වලට වඩා තම Network එකෙහි සිටින අනෙකුත් පරිගණක සමග කටයුතු  කිරීමේදී සිමාකාරීත්වයක් ගෙනෙනු ඇත.වෘතීය මට්ටමේ භාවිතාකරන්නන් සිටින Network එකක ලෙසට බලා පොරොත්තුවක් සමග මෙම පෙර සැකසුම සැකසී ඇති අතර වඩාත් විධිමත් මැල්වෙයාර්  මෘදුකාංගයකට හානියක් පැමිනවීමේ අවස්ථාව තිබෙන බව අමතක නොකල යුතුය.මෙවැනි  පෙර සැකසුම් Network පරිසරයකට බාහිර පරිගණකයක් සම්බන්දකර ගැනීමේදීද සැලකිලිමත්වීම වැදගත් බවයි පිලිගැනෙන්නේ.
                                 Public networks වලදී උපරිම ආරක්ශිත බවක් ගෙනෙන්නට එම පෙර සැකසුම කටයුතු කරනු ඇත. mobile dongle හෝ SIM card වැනි ක්‍රමවේදයක් හෝ Wi Fi වැනි පහසුවක් ඔස්සේ මෙම සබඳතාවය ඇති විය හැකි අතර, මෙම පෙර සැකසුම ඔබගේ පරිගණකය වෙත Network එක තුල සිටින අනෙකුත් පරිගණක වෙතින් දත්ත ගොනු පැමිනීම හෝ ලබාදීම උපරිමව වලකන්නට කටයුතු කරනු ඇත. ප්‍රසිද්ධ ස්ථානයක ජාලගත වීමකට වඩාත් ගැලපෙන ලෙසට මෙම පෙර සැකසුම නිර්මානය කර ඇති අතර පරිගණකය සදහා උපරිම ආරක්ශිත බවක් ගෙනෙන්නට එය සැකසී ඇත.
                                          වින්ඩෝස් 8 වලදී ඔබගේ ජාලගත වීමට අදාල සැකසුම් පරිගණක තිරයේ දකුනු දෙසින් අවධි කරව ගත හැකි " charms bar" එකෙහි Setting වලදී ලබා ගත හැකි වන අතර සාම්ප්‍රදායික හුරු පුරුදු ඩෙස්ටොප් පරිසරයේදී නම් Network and sharing center වලදී හැකි වනු ඇත.