2013-08-23

මයික්‍රසොෆ්ට් වින් 8.1 සමග එන 3D printing ගැන පැහැදිලි කරයි....

    පසුගිය ජූනි මාසයේ සිට මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය 3D Printing පිලිබදව වැඩි කථා බහන් අරබන ලදී.එනම් වින්ඩෝස් 8.1 සමග ප්‍රතම වරට මෙහෙයුම් පද්ධතියක් තම මුල් ස්වභාවයේ සිටම 3D printing වලට සහය දැක්විම නිසාය.මේ වන විට එම සමාගම වැඩි දුරටත් තම නව අංගය පිලිබදව තොරතුරු හෙලි කරන්නට පටන්ගෙන තිබේ. එහිදී ඔවුන් 3D printing සදහා යොදා ගන්නා app පිලිබදව මෙන්ම data format ගැනද තොරතුරු ඒ අතර වේ. ඔවුන් පවසන්නේ තමන් නව format එකක් 3D Manufacturing Format (3MF) ලෙසින් හදුන්වා දෙන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බවකි.
                  ඔවුන් පැහැදිලි කරන්නේ 3D printing වලදීද භාවිතාකරන්නෙකු දෙසින් සැලකීමේදී සිදුවන්න්නේ word ලිපියක් laser ප්‍රින්ටරයකින් මුද්‍රනය කරනවාට සමාන ක්‍රියවලියකි. භාවිතාකරන්නේකු තම 3D මොඩලය නිර්මානය කරගත් පසුව charm bar එක වෙතට ගොස් device charm  ඔස්සේ device එක ‍තෝරා ගැනීමෙන් පසුව ලැබෙන print option ඔස්සේ වැඩී දුරටත් සැකසීම් කර ගන්නට හැකි වනු ඇති බවයි. අවසානයේ Print විධානය ඔස්සේ මුද්‍රන ක්‍රියා වලිය ඇරබිය හැකි බවටයි පැවසෙන්නේ.
                     මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම මේ වන විට තම මෘදුකාංග සංවර්ධකයින් වෙත 3D printing SDK  ලබා දීම සිදුකොට ඇති අතර ඔවුනට තම app ගොඩ නැගීම් තුලට පහසුවෙන් මෙම නවාංගය එක්කර ගැනීමේ හැකියව ලබාදී තිබෙනවා.