2013-08-29

2014 අප්‍රේල් 8 දායින් පසුව XP යාවත්කාලීන මිල අධික වනු ඇත

  මයික්‍රසොෆ්ට් සමාගම දැනට නිවේදනය කර ඇත්තේ එලබෙන අප්‍රේල්  8දායින් පසුව තම XP  මෙහෙයුම්පද්ධතිය වෙත යාවත්කාලීන නිකුත්කිරීම අවසන් වන බවකි. මුල් නිකුතුවේ සිට වසර 12ක් පමන කාලයක් තමමෙහෙයුම් පද්ධතිය වෙත තම සහය ඒවන විට එම ආයතනය දක්වා ඇත.මෑතකදී පලවූ අදහස් වලින් පැවසුනේ මෙදිනින් පසුව වින්ඩෝස් XP වෙත ඇති ප්‍රධානතම අනතුර වන්නේ පෙර සැකසුම් දුර්වලතා (zero day) ඉලක්ක කර ගනිමින් පහරදෙන්නන්ගේ අවධානය වැඩි වැඩියෙන් XP වෙතට යොමු වනු ඇති බවකි.
                            කෙසේ වෙතත් මෙදිනින් පසුවද මයික්ක්‍රසොෆ්ට් ආයතනය වින්ඩෝස් XP වෙත තම සහය දැක්වීම සිදුවනු ඇත්තේ "Custom Support" මට්ටමේ භාවිතාකරන්නන් වෙතය. එය වසරකර ඩොලර් 200ක මිල අධික ආයතනික මට්ටමෙන් මයික්‍රසොෆ්ට් හා ඇතිකර ගන්නා එකගතාවයක් මත ක්‍රියාත්මක වන්නකි. මෙම සබදතාවය තුලදී අතිශය වැද ගත් මට්ටමේ යාවත්කාලිනයන් නිකුත්කිරීමට මයික්‍රසොෆ්ට් ආයතනය ක්‍රියාත්මක වන මුත් එම මිළ ගනන් හා සැසදීමේදී එම ආයතන තම මෙහෙයුම් පද්ධති වින්ඩෝස් 7 හෝ 8 වෙත upgrade කර ගැනීම ලාභදායී වනු ඇති බවටයි සැලකෙන්නේ. කෙසේ වෙතත් හදාරන්නන් පවසන්නේ එලබෙන අප්‍රේල් 8 දායින් පසුවත් ලොව සැලකිය යුතු පිරිසක් වින්ඩෝස් XP භාවිතාවතුල සිටිනු ඇති බවයි.