2013-02-26

ඉන්ටෙල් වෙතින් ස්මාර්ට්ෆෝන් හා ටැබ් සදහා නව ප්‍රොසෙසරයක්...ඉන්ටෙල් ආයතනය පවසනවා තමන් ඇටොම් මට්ටමේ නව චිප් පතක් ස්මාර්ට් ෆෝන් හා ටැබ්ලට්  උපාංග සදහා නිපදවන්නට කටයුතු කරමින් සිටින බව. වින්ඩෝස් සදහා බොහොමයක් නිෂ්පාදන සිදුකර ඇති ඉන්ටෙල් ආයතනය පවසන්නේ නව චිප් පත ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ඉලක්ක කොට ගෙන නිපදවන්නට බලාපොරොත්තු වන බවයි.Atom මට්ටමේ මෙම ප්‍රොසෙසරය  මොස්තර තුනකින් සමන්විත වන්නට නියමිත අතර ඒවා Z2580, Z2560, Z2520 ලෙසින් නම් කර සිටිනවා.ඒවයේ clock speeds  ලෙසට 2.0 GHz, 1.6 GHz  1.2GHz සටහන් වනවා. මෙම ප්‍රොසෙසරය ඉන්ටෙල් ග්‍ර‍ෆික් චිප් පතකින්ද සමන් විත වනුඇති බවටයි සටහන් වන්නේ. මෙම නව Clover Trail+(සංකේත නාමය)  ප්‍රොසෙසරය Lenovo, Asus , ZTEආයතනවල නිපදවන ස්මාර්ට් දුරකථන වලහා ටැබ්ලට් උපාංග වලට භාවිතාවන්නට නියමිත බවයි සටහන් වන්නේ.
                                 මේ අතර ඉන්ටෙල් ආයතනය විසින් අඩු බල භාවිතාවක් සහිත ප්‍රොසෙසරයක් ඉදිරියේදී එලි දැක්වීමට කට යුතු කොට ඇති බවටයි තවත් පුවතකින් පැවසෙන්නේ.The 'Bay Trail ලෙසට සංකේතනමයක් දී ඇති මෙම ප්‍රොසෙසරය දිනය පුරා භාවිතාකිරීමට හැකි බැටරි බලයක් අරපිරි මැස්මෙන් භාවිතාවන මිලිමීටර 8.8ක සිහින් නිමවුමක් ඇති වින්ඩෝස් වලට මෙන්ම ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් සදහාද  සහය දක්වන ප්‍රොසෙසරයක් වනු ඇති බවටයි පැවසෙන්නේ.