2013-02-26

ගූගල් ග්ලස් දෙවන පරම්පරාවේ උපාංගයක් පිලිබද තොරතුරු හෙලිවේ....

ගූගල් ග්ලාස් වර්ථමානයේ බෙහෙවින් කථා බහට ලක්වෙමින් ඇති මාතෘකාවකි. ඩෝලර් 1500කට අඩු වටිනාකමක් යටතේ මෙම වසරේ වෙළඳ පොලට පිවිසෙතැයි බලාපොරොත්තුවන මෙම උපාංගයේ විශේෂත්වය වන්නේ දකුනු ඇස ඉදිරියෙන් වන වීදුරුවෙහි ඉහල කොටස ඔස්සේ පරිගණක තිරයක පහසුව ලැබීමේ හැකියාවෙන් යුක්තවිමය. ඇසෙහි ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් විධාන ලබන මෙම උපකරනය පරිගණක භාවිතයේ කඩයිමක් වනු ඇති බවටයි මත පලවෙමින් ඇත්තේ.
                                   මේ වන විට හෙලිවෙමින් ඇති අලුත්ම තොරතුරු පවසන්නේ ගූගල් ග්ලස් හි දෙවන පරම්පරාවේ උපාංගය පිලිබද මේවන විට සැලසුම් වෙමින් පවතින බවකි. google glass 2.0 ලෙසට නම් වන මෙම උපාංගය මත දෙනෙත් දෙක සදහාම පරිගණක තිර දෙකක භාවිතාවක් ලැබෙන බවටයි පැවසෙන්නේ.ගූගල් ග්ලස් පලමු පරම්පරාවේ හමුවන දුර්වලතා කිහිපයක් සදහා විසදුම් ගෙනෙන මෙම දෙවන පරම්පරාවේ උපාංගය වඩාත් පැහැදිලි අත්දැකීමක් ගෙනෙනු ඇති බවටයි බලාපොරොත්තු පලවන්නේ.