2012-03-03

එලිමහනේ අකටයුතුකම් පරිස්සමින්, ගූගල් බලාසිටිනවා විය හැකියි..........


ගූගල් ආයතනය මෑතකදී හදුන්වාදුන් නව කොන්දේසි මාලව යටතේ භාවිතාකරන්නන් ගේ පෞද්ගලිකත්වයේ සිමා වඩාත් කුඩා වෙමින් පවතින බවටයි චෝදනා ලබමින් සිටින්නේ.අලුත්ම පුවතකට අනූව  ප්‍රංශ ජාතිකයෙකු වෙතින් යුරෝ 10,000 හානි වන්දියක් ඉල්ලා ගූගල් වෙත යොමුකල චෝදනාවක් ගැන කිය වෙනවා.මෙම පුද්ගලයා තම ගෙවත්තේ මුත්‍රා කරමින් සිටින ඡායරූපයක් ගූගල් හි "ස්ට්‍රීට් වීව් ඉමේජ්" යටතේ පලකර තිබීම තුලින් තමාට වූ හානිය වෙනුවෙනුයි එම වන්දිය ඉල්ලාසිටින්නේ. සුපුරුදු පරිදි ගූගල් ආයතනය එම පුද්ගලයාගේ මුහුන ආවරනය කොට තිබුනද තම ගම්මානයේ සියල්ලන්ම පාහේ එහි දැක් වෙන්නේ තමා බව හදුනා ගෙන ඇති බවත් ඔහු පවසා සිටියා. ගූගල් ආයතනය මීට පෙරත් නිරුවත් මිනිසෙක් සහිත දර්ශනයක් යුවලක් සිප වැලද ගන්නායුරු දැක් වෙන  ආදී දේ අඩංගු   දර්ශනයන් පලකිරීම තුලින් චෝදනාවට ලක්වී තිබුනා.