2011-02-22

තද හිරුරශ්මිය ඉදිරියේ වියැකී යන පිනි බිදක්සේ ජීවත් නිදහස් වන බවත්.........

ආශ්‍රමයේ සැදැසමාලෝචන ‍රැස්වීම් සමහර දිනවල අපූරු අදහස් උදහස් අසන්නට ලැබෙන තැනක් බවට පත්වෙයි. ඉතා මැතකදී අපහා එක්වූ චීන ජාතික මහත්මයෙක් එක් වරම නැගී සිට කීවේ තමන්ගේ මනස හිස් කිරීම දැන් නම් බොහෝ දුරට සාර්තක බවකි. තමන් වේගයෙන් දහමේ උසස් තත්වයන් කරා ලගා වෙමින් පවතින බව හොදින්ම දැනෙන බවකි. ඉතා අවදානයෙන් ඔහුගේ මුහුනුවර දෙස බලන අපට එක්වරම මොනතරම් පීඩාවකින් ඔහු පෙලෙමින් සිටින්නේදැයි වටහා ගත හැකිය. ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ කිසිදිනක අනිකුන් ඉදිරියේ තවකෙකුගේ අපසසුතාවයට පත්විය හැකි  ආකාරයේ ප්‍රශ්නවලදී දිගින් දිගටම කතා නොකලාය. ප්‍රධාන හමුව අවසානයේ තමන් හමුවන්නට ඔහුට ආරාධනා කලාය.පසු දිනක සැදැසමාලෝචන ‍රැස්වීමකදී අර මහතගේ අවසරය ඇතිව නැවතත් අර ප්‍රශ්නය මතුකරාය. මනස පුරවන්නට වත් හිස් කරන්නටවත් දේවල් දහම තුල නැති බවක් පැහැදිලි තේරුම් ගැනීමතුල සියල්ල තද හිරුරශ්මිය ඉදිරියේ වියැකී යන පිනි බිදක්සේ ජීවත් නිදහස් වන බවත් අපට පැහැදිලි කර දුන්නාය.